2022, ജൂൺ 6, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഇനി ബാങ്കിൽ പോകാതെ തന്നെ തപാൽ വകുപ്പ് വഴി പിഎം കിസാൻ പണം പിൻവലിക്കാം

 തപാൽ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് പിഎം കിസാൻ പണം പിൻവലിക്കാം കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകളിൽ പോകേണ്ടതില്ല.ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജനയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിനായി തപാൽ വകുപ്പ് 'ആപ്ക ബാങ്ക്, ആപ്കെ ദ്വാർ', 'Aapka Bank, Apke Dwar' എന്ന കാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുന്നു.

 “കർഷകർക്ക് അവരുടെ ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആധാർ എനേബിൾഡ് പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം (എഇപിഎസ്) ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാന് നിധിയുടെ പണം പിൻവലിക്കാം. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർഷകരുടെ വീട് തപാൽ പ്രതിനിധി സന്ദർശിക്കും. പണം പിൻവലിക്കാനും വ്യക്തിയുടെ വിരലടയാളം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പണം നൽകാനും ആകും എന്ന് വാരണാസിയിലെ പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ ജനറൽ കൃഷ്ണ കുമാർ യാദവ് പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ പ്രത്യേക കാമ്പയിൻ ജൂൺ 4 മുതൽ 13 വരെ നടത്തും.കാമ്പയിൻ ജൂൺ 4-ന് ആരംഭിച്ചു, 2022 ജൂൺ 13 വരെ തുടരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജനയുടെ പണം പിൻവലിക്കാൻ ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകർ ബാങ്ക് ശാഖകളോ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ കുറവുള്ള എടിഎമ്മുകളോ സന്ദർശിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റ് പേയ്‌മെന്റ് ബാങ്കിന്റെയും ആധാർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും (എഇപിഎസ്) സഹായത്തോടെ കർഷകർക്ക് ഇത് കുറച്ച് കൂടി ലളിതമാക്കിയേക്കും.

പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ, യോഗ്യരായ കർഷകർക്ക് പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപ ലഭിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം, അത് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് direct benefit transfer (DBT) വഴി അയയ്ക്കുന്നു. 2000 രൂപ വീതം മൂന്ന് ഗഡുക്കളായാണ് പണം അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അവസാന ഗഡു 2022 മെയ് 31-ന് വിതരണം ചെയ്തു.

പരമാവധി 10,000 രൂപ വരെ പിൻവലിക്കാം

AePS-ന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരാൾക്ക് പരമാവധി 10,000 രൂപ വരെ എളുപ്പത്തിൽ പിൻവലിക്കാനാകുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാത്രമല്ല, കർഷകർക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എവിടെനിന്നും പണം ലഭിക്കും - അത് അവരുടെ കൃഷിയിടമോ വീടോ ആകട്ടെ, ഈ സൗകര്യത്തിലൂടെ അവർക്ക് പണം കൈപ്പറ്റാൻ കഴിയും.

വിദൂര ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും പ്രായമായവർക്കും പ്രത്യേക കഴിവുള്ളവർക്കും ഈ സംവിധാനം പ്രധാനമായും പ്രയോജനകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തപാൽ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഇടപാടുകൾ സുരക്ഷിതവും ആണ്.

പിഎം കിസാൻ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പിഎം കിസാൻ ടോൾ ഫ്രീയിലോ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടുക.

ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ: 18001155266

ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ:155261, 011-24300606, 0120-6025109

ലാൻഡ്‌ലൈൻ നമ്പറുകൾ: 011-23381092, 23382401.

0 comments: