2023, ഡിസംബർ 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി ആണോ? 15000 രൂപ വരുന്ന PARAS -2023 സ്കോളർഷിപ്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


     


TATA AIA ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു CSR സംരംഭമാണ് PARAS സ്‌കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം 2023-24.അത് മെറിറ്ററികളും നിരാലംബരുമായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ, കൊമേഴ്‌സ്, ഇക്കണോമിക്‌സ്, അക്കൗണ്ടിംഗ് & ഫിനാൻസ്, ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ്, മാനേജ്‌മെന്റ്, ഡാറ്റാ സയൻസ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്, റിസ്‌ക് മാനേജ്‌മെന്റ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ മേഖലകളിൽ ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ പിജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകളുടെ ഒന്നാം വർഷത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ. ബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡുകൾക്ക് ₹25,000 വരെ ഒറ്റത്തവണ സ്കോളർഷിപ്പ് പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ നിർവ്വഹണ പങ്കാളിയാണ് Buddy4Study.

ടാറ്റ സൺസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഉം AIA ഗ്രൂപ്പ് ലിമിറ്റഡും കൂടിചേർന്ന് ഉണ്ടായ സംയോജിത കമ്പനി ആണ് TATA AIA Life insurance company limited (TATA AIA).ഇന്ത്യയിലെ ടാറ്റയുടെ മുൻനിര നേതൃത്വ സ്ഥാനവും ഏഷ്യാ പസഫിക് മേഖലയിലെ 18 വിപണികളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ, സ്വതന്ത്രമായ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത പാൻ-ഏഷ്യൻ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഗ്രൂപ്പായി എഐഎയുടെ സാന്നിധ്യവും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. സമൃദ്ധമായ ഭാവിക്കായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി, സമൂഹത്തെ ക്രിയാത്മകമായി സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്‌പോൺസിബിലിറ്റി (CSR) നിറവേറ്റുന്നു, ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ്.അവസാന അപേക്ഷ തീയതി ഡിസംബർ 15.

PARAS ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ് 

 യോഗ്യത

 • കൊമേഴ്‌സ്, ഇക്കണോമിക്‌സ്, അക്കൗണ്ടിംഗ് & ഫിനാൻസ്, ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ്, മാനേജ്‌മെന്റ്, ഡാറ്റാ സയൻസ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്, ബി.കോം., ബി.ബി.എ, ബി.എസ്‌സി., ബി.എ., ബിബി എ തുടങ്ങിയ ബിരുദ കോഴ്‌സുകളുടെ ഒന്നാം വർഷത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നു.

 • അപേക്ഷകർ അവരുടെ മുൻ ക്ലാസ്/സെമസ്റ്ററിൽ കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം.

 • അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ₹5 ലക്ഷം കവിയാൻ പാടില്ല.

 • പാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

ആനുകൂല്യങ്ങൾ 

 പ്രതിവർഷം 15,000 രൂപ

ആവശ്യമായ രേഖകൾ 

 • അപേക്ഷകന്റെ പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ

 • കഴിഞ്ഞ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മാർക്ക് ഷീറ്റ്

 • കോളേജ് പ്രവേശന തെളിവ് (അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഐഡി കാർഡ് മുതലായവ)
 • തിരിച്ചറിയൽ രേഖ (ആധാർ കാർഡ്/ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്/പാൻ കാർഡ് മുതലായവ)

 • വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ് (ആധാർ കാർഡ്/ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്/ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ മുതലായവ).

 • ഐടിആർ, സാലറി സ്ലിപ്പുകൾ, ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ അധികാരിയുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ കുടുംബ വരുമാനത്തിന്റെ തെളിവ്.

 • യോഗ്യതയുള്ള അതോറിറ്റി നൽകുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോകോപ്പി (ബാധകമെങ്കിൽ).

 • അപേക്ഷകരുടെ (അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ) ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ.

 • ക്രൈസിസ് ഡോക്യുമെന്റും ഡിസെബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബാധകമെങ്കിൽ മാത്രം.
അപേക്ഷ നൽകേണ്ട ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും അറിയാൻ Click Here


0 comments: