2021, ജൂൺ 16, ബുധനാഴ്‌ച

രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി /വൊക്കേഷനൽ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 22 നു ആരംഭിക്കുന്നു.. പുതുക്കിയ സമയക്രമം ഇതാ..

  


2021 ലെ രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി /വൊക്കേഷനൽ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ 22/ 6 /21 ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കോവിഡ് സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചു കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർഥികൾ ഇരട്ട മാസ്ക്ക്, ഗ്ലൗസ് എന്നിവ ധരിക്കേണ്ടതും സാനിറ്റെസർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ടതും ആണ്. വിദ്യാർഥികൾ ലാബിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപും ലാബിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ ശുചിയാകേണ്ടതാണ്. പ്രായോഗിക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഒരു കാരണവശാലും കൂട്ടം കൂടാൻ പാടില്ല. ശരീരോഷ്മാവ് കൂടുതലായി കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ മറ്റ് കുട്ടികളുമായി ഇടകലർത്താതെ പ്രത്യേകമായി പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർ നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രത്യേകം പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രായോഗിക പരീക്ഷയ്ക്ക്  പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ലാബുകളിൽ ഒരു കുട്ടി ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ മറ്റു കുട്ടികൾ കൈമാറി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ലാബുകളിൽ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല. വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ലാബുകളുടെ എല്ലാ ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറന്നിടുന്നതാണ്. ഒരു സമയത്ത് കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ സ്കൂളിൽ വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പ്രായോഗിക പരീക്ഷയുടെ സമയക്രമം വിദ്യാർത്ഥികളെയും  രക്ഷിതാക്കളെയും  സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ/ ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.സമയക്രമം കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ സ്കൂൾ വിട്ടു പോകേണ്ടതാണ്. പ്രായോഗിക പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രൊസീജിയർ എഴുത്ത് കഴിയുന്നത്ര ലാബിന് പുറത്തുവെച്ചും വൈവ വായുസഞ്ചാരമുള്ള വ്യത്യസ്ത ക്ലാസ് മുറിയിൽ വച്ചും നടത്തുന്നതാണ്. പ്രായോഗിക പരീക്ഷയുടെ ബാച്ചുകളുടെ എണ്ണവും സമയ ക്രമവും ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പുനർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയക്രമം നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ സമയക്രമം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്ര ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാനായി നൽകുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹാജർ അധ്യാപകർ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. 

ഓരോ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയും നടത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 

 

1. ഫിസിക്സ് -- പരീക്ഷ സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്താൽ മതിയാകും. വിദ്യാർത്ഥി ലാബിനുള്ളിൽ ചെലവാക്കേണ്ട സമയവും ഒബ്സർവേഷനുകളുടെ എണ്ണവും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2. കെമിസ്ട്രി -- പരീക്ഷാ സമയം ഒന്നര മണിക്കൂറായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിപ്പേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പകരം മെഷറിംഗ് ജാർ/മാർക്ക്ഡ്/ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്/ബ്യൂററ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വോളിയൂമെട്രിക് അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോൾട്ട് അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ലായനികൾ കുട്ടികൾ മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പകരം  എക്സാമിനർ നിർദേശിക്കുന്ന സോൾട്ടിന്റെ പ്രൊസീജിയർ കുട്ടികൾ എഴുതി നൽകേണ്ടതാണ്.

3.ബോട്ടണി -- പരീക്ഷ സമയം ഒരു മണിക്കൂറായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.പ്രധാനമായും മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്പേസ്മെൻ സംബന്ധിച്ച് എക്സാമിനർ നൽകുന്ന സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉത്തരം എഴുതുന്ന രീതി മാറ്റി അധ്യാപിക പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉത്തരം എഴുതാവുന്നതാണ്.

4.സുവോളജി --  പരീക്ഷ സമയം ഒരു മണിക്കൂർ.സമ്പർക്കം ആവശ്യമുള്ള ചോദ്യം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കായി സ്കോർ വിഭജിച്ച് നൽകുന്നതാണ്.

5.മാത്തമാറ്റിക്സ് ( സയൻസ്&കൊമേഴ്സ് ) -- പരീക്ഷാ സമയം ഒന്നരമണിക്കൂർ. രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലിനു പകരം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്താൽ മതിയാകും.

6.കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് -- പരീക്ഷ സമയം രണ്ടുമണിക്കൂർ. നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ടു ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം വിദ്യാർഥികൾ ചെയ്താൽ മതിയാകും.

7.കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ(കൊമേഴ്സ്& ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്) --  പരീക്ഷ സമയം രണ്ടു മണിക്കൂർ. പാർട്ട് A, പാർട്ട് B  എന്നിവയിൽ നിന്നായി നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ടു ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും .

8.കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് -- പരീക്ഷാ സമയം ഒന്നര മണിക്കൂറായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

9.ഇലക്ട്രോണിക്സ് --  പരീക്ഷ സമയം ഒന്നരമണിക്കൂർ.

10.ഇലക്ട്രോണിക് സർവീസ് ടെക്നോളജി -- പരീക്ഷ സമയം ഒന്നര മണിക്കൂറായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

11.കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി/ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി --  പരീക്ഷ സമയം രണ്ടു മണിക്കൂർ.

12.സ്റ്റാറ്റടിക്സ് -- പരീക്ഷാസമയം രണ്ടുമണിക്കൂർ. പാർട്ട് എ / പാർട്ട് പാർട്ടി എന്നിവയിൽ നിന്നായി നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ടു ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും.

13. സൈക്കോളജി --  സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വിദ്യാർഥികൾ മറ്റൊരാളെ സബ്ജറ്റ് ആകാതെ അവരവരുടെ സൈക്കോളജികൽ ക്യാരക്ടർസ്റ്റിക്സ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

14. ഹോം സയൻസ് -- പരീക്ഷാ സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറായി പരിമിതപ്പെടുത്തി.

15. ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് -- പരീക്ഷ സമയം ഒന്നര മണിക്കൂർ. ക്രാഫ്റ്റ് മേക്കിങ്ഗും ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും രണ്ടായി ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ഒന്നായി ചെയ്താൽ മതിയാകും.

16. ജിയോളജി -- പരീക്ഷാ സമയം ഒന്നര മണിക്കൂർ. സ്പസിമെൻ സ്റ്റോണുകൾ ഒരു മേശയിൽ ക്രമീകരിക്കുകയും കുട്ടികൾ അത് സ്പർശിക്കാതെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

17. സോഷ്യൽ വർക്ക് -- ലാബ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സോഷ്യൽവർക്ക്   പ്രായോഗിക പരീക്ഷ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പതിവ് രീതിയിൽ നടത്തുന്നതാണ്.

18. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് -- ലാബ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷീൻറെ പ്രായോഗിക പരീക്ഷ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് പതിവ് രീതിയിൽ നടത്തുന്നതാണ്.

19. ജർണലിസം -- ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കുള്ള സ്കോർ മറ്റിനിങ്ങളിലേക്ക് വിഭജിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.

20. ജോഗ്രഫി --  പരീക്ഷാസമയം ഒരു മണിക്കൂർ. കുട്ടികൾ പരസ്പരം കൈമാറി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

21. മ്യൂസിക് -- ലാബ്  ഉപയോഗിച്ച് നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മ്യൂസിക്കിൻറെ പ്രായോഗിക പരീക്ഷ അധ്യാപകർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഓൺലൈനായോ നേരിട്ടോ നടത്തുന്നതാണ്.

0 comments: