2021, ഡിസംബർ 26, ഞായറാഴ്‌ച

എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ വിശദാശങ്ങൾ

 

2021-22 അധ്യയന വർഷത്തിലെ എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർഥികൾക്കായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഫോക്കസ് ഏരിയ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022ലെ പൊതുപരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറിലെ ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും ഫോക്കസ് ഏരിയയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും. കൊറോണ പാൻഡെമിക് രോഗം മൂലം അപകടകരമായ ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ പരീക്ഷയിൽ എളുപ്പത്തിൽ കടന്നുപോകാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കും. ഫോക്കസ് ഏരിയ മൊത്തം ഭാഗങ്ങളുടെ 60% ആയിരിക്കും, ചോദ്യപേപ്പറിൽ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള 70% ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം ചോദ്യപേപ്പറിലെ ചോയ്‌സുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. 50% അധിക മാർക്കിന്റെ പരിധിവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ പഠനം നടത്തിയിരിക്കണം. ഫോക്കസ് ഏരിയ അവർക്ക് മൊത്തം സ്‌കോറിന്റെ 70% ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഉയർന്ന ലക്ഷ്യമുള്ളവർ നോൺ-ഫോക്കസ് ഏരിയയും പഠിക്കണം എന്നത് ഓർമിക്കേണ്ടതാണ്. നോൺ-ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് 30% ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും. എസ്‌സിഇആർടി ഫോക്കസ് ഏരിയ 2022: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചോദ്യ പാറ്റേൺ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി, ഫോക്കസ് ഏരിയ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ താഴെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

PLUS TWO FOCUS AREA  

S.S.L.C.FOCUS AREA DOWNLOAD

0 comments: