2022, ഫെബ്രുവരി 22, ചൊവ്വാഴ്ച

DRDO ഗേൾസ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2022

 പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഗവേഷണ വികസന വിഭാഗം വനിതാ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഡിആർഡിഒ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നു .ഇതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ 2022 ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ ആരംഭിച്ചു,  മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിക്കും. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ആൻഡ് അസസ്‌മെന്റ് സെന്റർ (RAC) സ്വീകരിക്കുന്നു.

 സ്കോളർഷിപ്പ്ആനുകൂല്യങ്ങൾ

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോളർഷിപ്പുകളിൽ ഒന്നാണിത്! 30 സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ്; ബിരുദധാരികൾക്ക് 20, ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾക്ക് 10. ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിവർഷം 1,20,000 രൂപ വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിവർഷം 1,86,000 രൂപ ലഭിക്കും.

സ്കോളർഷിപ്പ്  പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ

അപേക്ഷ  ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി  2022 ഫെബ്രുവരി 10 

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 31 മാർച്ച് 2022 

യോഗ്യത

  • എയ്‌റോസ്‌പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഏവിയോണിക്‌സ്, എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സ്‌പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ റോക്കട്രി എന്നിവയിലെ ബിഇ/എംഇ, ബിടെക്/എം ടെക്, അല്ലെങ്കിൽ ബിഎസ്‌സി/എംഎസ്‌സി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.
  • അപേക്ഷകർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായിരിക്കണം.
  • ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 60% ബിരുദവും മികച്ച ഗേറ്റ് സ്കോറും ആവശ്യമാണ്.
  • ജെഇഇ മെയിൻ സ്കോറുള്ള ബിരുദ അപേക്ഷകർ ആദ്യ വർഷത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം 

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

  • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന APPLY NOW  എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെയൊരു  പേജിലേക്ക് പോകും.


  • അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് Apply Now ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  • ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക.
  • ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  • നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമായി ''Accept'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ''Accept'' ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വിദ്യാർഥികൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. 
  • ശേഷം ''Preview'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വരുന്ന സ്‌ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിവരവും ശരിയാണെങ്കിൽ, അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാൻ ''Submit" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

0 comments: