2022, ഫെബ്രുവരി 13, ഞായറാഴ്‌ച

പ്രവാസികളുടെ മക്കൾക്ക് 20000/-രൂപ ലഭിക്കുന്ന സ്‌കോളർഷിപ്പ്: 90% കുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം-Norka Roots Scholarahip For Kerala Student -Apply Now
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെയും വിദേശത്തു നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയവരുടെയും മക്കൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ധനസഹായമായ നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് ഡയറക്ടേഴ്‌സ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 

യോഗ്യത 

  • നിലവിൽ വിദേശത്ത് ജോലി നോക്കുന്ന ഇ.സി.ആർ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട പ്രവാസികളുടെയും വിദേശത്തു നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയവരുടെയും മക്കൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിലും കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തിരിക്കണം. 
  • തിരിച്ചെത്തിയവരുടെ വാർഷിക വരുമാനം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്. 
  • അപേക്ഷകർ യോഗ്യതാപരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തര- ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾക്കോ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾക്കോ 2021-22 അധ്യയന വർഷം പ്രവേശനം നേടിയവരായിരിക്കണം. 
  • കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ അംഗീകരിച്ച റഗുലർ കോഴ്‌സുകൾക്ക് അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.

സ്‌കോളർഷിപ്പ്

 20,000 രൂപയാണ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് 

അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാം?

ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന Click Here എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Click Here

തുടർന്നു വരുന്ന പേജിൽ Register എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങളുടെ Name , Mobile Number,password നൽകി Sign Up ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


          


തുടർന്ന് നിങ്ങൾക് താഴെ കാണുന്ന രീതിയിൽ പേജ് ഓപ്പൺ ആകും അതിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകിയ Email Id ,Password നൽകി Login ചെയ്യുക 


ശേഷം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള Application ഫോം ലഭിക്കും പൂരിപ്പിക്കുക Submit ചെയ്യുക അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അവസാന തീയതി: ഫെബ്രുവരി 26. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് 0471-2770528, 2770500 എന്നീ ഫോൺ നമ്പരുകളിലോ നോർക്ക റൂട്ട്‌സിന്റെ 1800 425 3939 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പരിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 00918802012345 എന്ന നമ്പരിൽ വിദേശത്തു നിന്നും മിസ്ഡ്‌കോൾ സേവനവും ലഭ്യമാണ്.

0 comments: