2022, മാർച്ച് 18, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഈ വർഷത്തെ S.S.L.C,PLUS TWO പരീക്ഷയുടെ പ്രീമോഡൽ ചോദ്യപേപ്പറുകളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും

 


സംസ്ഥാനത്തെ എസ്എസ്എൽസി , പ്ലസ് ടു മോഡൽ പരീക്ഷകൾ ആരംഭിച്ചു രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായാണ് പരീക്ഷകൾ നടന്നത് . ഈ മാസം 31 മുതലാണ് എസ്എസ്എൽസി പൊതു പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. 30 മുതൽ പ്ലസ് ടു തിയറി പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങും.ബോർഡ് പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടുതൽ പരിശീലനത്തോടെ സമ്പന്നരാക്കുന്നതിനായി പ്രഗത്ഭരായ അദ്ധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ മോഡൽ ചോദ്യ പേപ്പറുകളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും അടങ്ങിയ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നു .വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

S.S.L.C. 2022 PRE MODEL EXAM QUESTION PAPERS 

S.S.L.C.MALAYALAM MEDIUM  ALL SUBJECTS QUESTION PAPERS 

S.S.L.C. ENGLISH MEDIUM ALL SUBJECTS MODEL QUESTION PAPERS

PLUS TWO 2022 PRE MODEL EXAM QUESTION PAPERS 

PLUS TWO ENGLISH MODEL QUESTION PAPERS AND ANSWER KEY

PLUS TWO BIOLOGY MODEL QUESTIO PPAERS AND ANSWER KEYS

PLUS TWO CHEMISTRY MODEL QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS

PLUS TWO PHYSICS MODEL QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS

PLUS TWO HISTORY MODEL QUESTION PAPER AND ANSWER KEY

PLUS TWO POLITICS MODEL QUESTION PAPER AND ANSWER KEY

PLUS TWO BUSINESS STUDIES QUESTION PAPER AND ANSWER KEY

PLUS TWO GEOGRAPHY MODEL QUESTION PAPER AND ANSWER KEY

PLUS TWO COMPUTER SCIENCE MODEL QUESTION PAPER AND ANSWER KEY

PLUS TWO COMPUTER APPLICATION (COMMERCE) MODEL QUESTION PAPER AND ANSWER KEY

PLUS TWO COMPUTER APPLICATION (HUMANITIES)MODEL QUESTION PAPER AND ANSWER KEY


0 comments: