2023, ഡിസംബർ 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 60000/-രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ;U -GO സ്കോളർഷിപ് 2023-24-അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു ,വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാം

    

 പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന യുവതികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള യു- ഗോയുടെ ഒരു സംരഭമാണ് U-Go സ്‌കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം 2023-24.മാത്രമല്ല ഈ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് കീഴിൽ, അദ്ധ്യാപനം, നഴ്‌സിംഗ്, ഫാർമസി, മെഡിസിൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുന്ന അക്കാദമികമായി മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാല് വർഷം വരെ പ്രതിവർഷം 60,000 രൂപ വരെ ധനസഹായം നൽകും.

 യു‌എസ്‌എയിലെ കാലിഫോർണിയ ആസ്ഥാനമായുള്ള ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായ യു-ഗോ, ഗിവ്‌ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ ആഗ്രഹവും കഴിവും ഉള്ള യുവതികളെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ടീച്ചിംഗ്, നഴ്‌സിംഗ്, ഫാർമസി, മെഡിസിൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുന്ന യുവതികൾക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുണ്ട്.ഡിസംബർ 19 ആണ് സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷക്കുള്ള അവസാന തിയതി.

U-Go സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം 2023-24

യോഗ്യത 

 • അപേക്ഷകർ അവരുടെ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.

 • അപേക്ഷകർ 10, 12 ക്ലാസ് പരീക്ഷകളിൽ കുറഞ്ഞത് 70% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം.

എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം.

 • പാൻ-ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ലഭ്യമാകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ

 തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് ചുവടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും.

  • ടീച്ചിംഗ് കോഴ്‌സുകൾക്ക് - രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പ്രതിവർഷം 40,000 രൂപ.

  •  നഴ്‌സിംഗ്, ഫാർമ കോഴ്‌സുകൾക്ക് - നാല് വർഷത്തേക്ക് പ്രതിവർഷം 40,000 രൂപ.

  •  എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ കോഴ്‌സുകൾക്ക് - നാല് വർഷത്തേക്ക് പ്രതിവർഷം 60,000 രൂപ

NOTE: സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ടുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾ, ട്യൂഷൻ ഫീസ്, ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ്, ഭക്ഷണം, യാത്ര, ഇന്റർനെറ്റ്, ഉപകരണം, പുസ്തകങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറി, ഓൺലൈൻ പഠനം, അനുബന്ധ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി മാത്രം നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ആവശ്യമായ രേഖകൾ 

 അപേക്ഷകർ ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ അറ്റാച്ചുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്:

  • 12-ാം ക്ലാസ് മാർക്ക് ഷീറ്റും പാസായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും

  • സർക്കാർ നൽകിയ ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് (ആധാർ കാർഡ്/ വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്/ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ്/പാൻ കാർഡ്)

  •  നിലവിലെ വർഷത്തെ പ്രവേശന തെളിവ് (ഫീസ് രസീത് / പ്രവേശന കത്ത് / സ്ഥാപന ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് / ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)

  • കുടുംബ വരുമാന തെളിവ് (ഐടിആർ ഫോം-16/യോഗ്യതയുള്ള സർക്കാർ അധികാരികൾ നൽകുന്ന വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/സാലറി സ്ലിപ്പുകൾ)

  •  അക്കാദമിക് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ പേയ്‌മെന്റ് രസീതുകൾ

  • അപേക്ഷകന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ

  • അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോ

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 19.

അപേക്ഷ രീതി 

ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന Click Here എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

തുടർന്നു വരുന്ന പേജിൽ Apply Now എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

ശേഷം Register എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

തുടർന്നു വരുന്ന പേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകി Register ചെയ്യുക അടുത്ത പേജിൽ Start Application എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


തുടർന്നു ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോം തെറ്റ് കൂടാതെ പൂരിപ്പിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക ,തുടർന്നുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ ഇമെയിൽ വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കും 

0 comments: