2023, ഡിസംബർ 17, ഞായറാഴ്‌ച

ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് പ്രോത്സാഹൻ സ്കോളർഷിപ്പ് 23-24


                   2023-24 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പി എൻ ബി (PNB )ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് പ്രോത്സാഹൻ സ്കോളർഷിപ്പിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങി.1-09-2023 ന് ആണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങിയത്.2019-20 കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് PNB ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് പെഹൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്.CSR പ്രോഗ്രാമുകൾ നടപ്പിലാക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനുമുള്ള മാധ്യമമാണിത്. സമൂഹത്തിലെ താഴ്ന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള PNB HF ന്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമത്തിന്റെ പ്രതീകമാണിത്. കൂടുതൽ ജീവിതങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസുമായി (TISS) പങ്കാളിത്തം നേടുന്നതിനും പരമാവധി എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് പിഎൻബി എച്ച്എഫ് (PNB HF) ന്റെ സമഗ്രമായ ലക്ഷ്യം.

അപേക്ഷ യോഗ്യത മാനദണ്ഡം

 • പത്താം ക്ലാസിൽ കുറഞ്ഞത് 60%, 12-ൽ കുറഞ്ഞത് 60%, ഡിപ്ലോമയിൽ കുറഞ്ഞത് 60%  തുടങ്ങിയ മാർക്ക്‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • ബി. എസ്‌. സി, ബി. കോം, ബി. എ, ബി സി എ മുതലായ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം.
 • റെഗുലർ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരിക്കണം.
 •  AICTE/NAAC/UGC/Govt അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ബിരുദ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നവർ ആയിരിക്കണം.
 • കുടുംബവരുമാനം 300000.00-ൽ താഴെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മാത്രമേ സ്കീം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ.
 • എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും അപേക്ഷ നൽകാം.
 • അപേക്ഷകരുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ആവശ്യമായ രേഖകൾ
 • അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോ
 • ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ്.
 • വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ്.
 • അടുത്തുള്ള സർക്കാർ അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് . (അതായത് തഹസിൽദാർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ലോക്കൽ കോർപ്പറേറ്റർ തുടങ്ങിയവർ)
 • കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്
 • നിലവിലെ വർഷത്തെ ഫീസ് രസീതുകൾ
 • അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ
 • ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (സ്‌കീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്.)
 • ഏറ്റവും പുതിയ കോളേജ് മാർക്ക്ഷീറ്റുകൾ (ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒഴികെ)
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് -Click Here

NOTE:

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത എല്ലാ രേഖകളും വ്യക്തവും .jpeg .png ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കണം.
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അവസാന തീയതി 31-12-2023 ആണ്.ലഭ്യമാകുന്ന തുക 30000 രൂപ ആണ്.0 comments: