2023, ഡിസംബർ 16, ശനിയാഴ്‌ച

11,12 ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 12500 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ് - PNB Housing Finance Scholarship ( 2023-24)


           2023-24 വർഷത്തെ ഹയർസെക്കണ്ടറി  വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പി എൻ ബി (PNB )ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് പ്രോത്സാഹൻ സ്കോളർഷിപ്പിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങി.1-09-2023 ന് ആണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങിയത്.2019-20 കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് PNB ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് പെഹൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്.CSR പ്രോഗ്രാമുകൾ നടപ്പിലാക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനുമുള്ള മാധ്യമമാണിത്. സമൂഹത്തിലെ താഴ്ന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള PNB HF ന്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമത്തിന്റെ പ്രതീകമാണിത്. കൂടുതൽ ജീവിതങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസുമായി (TISS) പങ്കാളിത്തം നേടുന്നതിനും പരമാവധി എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് പിഎൻബി എച്ച്എഫ് (PNB HF) ന്റെ സമഗ്രമായ ലക്ഷ്യം.

അപേക്ഷ നൽകാൻ ഉള്ള മാനദണ്ഡം

 • 11, 12 ക്ലാസുകളിൽ നിലവിൽ  പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയും മുൻ അധ്യയന വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 60% സ്കോർ നേടിയിരിക്കണം.
 • എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി, വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്.
 • കുടുംബവരുമാനം 300000.00-ൽ താഴെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മാത്രമേ സ്കീം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ.
 • എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും അപേക്ഷ നൽകാം.
 • അപേക്ഷകരുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ആവശ്യമായ രേഖകൾ
 • അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോ
 •  ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് ( ആധാർ കാർഡ് 
 • അഡ്രസ് പ്രൂഫ് 
 • വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലജ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 •  
 • സ്റ്റുഡന്റ് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് / കിയോസ്ക.
 •  കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്.
 •  നിലവിലെ വർഷത്തെ ഫീസ് രസീതുകൾ
 •  പ്രവേശന കത്ത്
 •  ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (സ്‌കീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 
 •  ഏറ്റവും പുതിയ  മാർക്ക്ഷീറ്റുകൾ (ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒഴികെ)
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് Click Here
NOTE: അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത എല്ലാ രേഖകളും വ്യക്തവും .jpeg .png ഫയലിൽ മാത്രമായിരിക്കണം
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അവസാന തീയതി 31-12-2023 ആണ്.ലഭ്യമാകുന്ന തുക 12500 ആണ്.
  

0 comments: