2023, ഡിസംബർ 12, ചൊവ്വാഴ്ച

അസാപ് കേരളയുടെ കീഴിൽ ബിരുദധാരികൾക് പൈഡ് ഇന്റേൺഷിപ് ;മാസം 12000-24000 വേതനം


            


ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള അസാപ് കേരളയുടെ സഹായ ഹസ്തം ബിരുദ പഠനം കഴിഞ്ഞു ആദ്യ ജോലിക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് .പെയ്ഡ് ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് അസാപ് കേരള രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്.

സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായിട്ടാണ്  ബിരുദധാരികള്‍ക്കായി ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.അപേക്ഷകര്‍ സമീപകാലത്ത് ബിരുദം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് നിബന്ധന. കേരളം ആസ്ഥാനമായ ടെക് കമ്പനിയായ നെസ്റ്റ് ഡിജിറ്റല്‍, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു കീഴിലുള്ള കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കല്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ (KILA) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അവസരങ്ങള്‍.നിലവിൽ എന്‍എപിഎസ് ട്രെയ്‌നികളുടെ 40  ഒഴിവുകൾ നെസ്റ്റ് ഡിജിറ്റലിന്റെ കളമശ്ശേരി കേന്ദ്രത്തില്‍ രേഖപെടുത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.അപേക്ഷിക്കേണ്ട യോഗ്യത എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

യോഗ്യത &നിബന്ധനകൾ 

  • സിവില്‍, ഇലക്‌ട്രിക്കല്‍, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ഡിപ്ലോമ/ഐ ടി ഐ പാസായവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
  • പ്രതിമാസം 12,000 രൂപ സ്‌റ്റൈപന്‍ഡ് ലഭിക്കും.
  • ഒരു വര്‍ഷമാണ് ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് കാലാവധി.
  • കിലയില്‍ (KILA)മലപ്പുറത്തും കാസര്‍കോട്ടും രണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് ഇന്റേണ്‍ ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ഇലക്‌ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് ബിരുദമാണ് യോഗ്യത
  • മൂന്ന് മുതല്‍ ഒന്‍പത് മാസമാണ് ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് കാലാവധി. പ്രതിമാസം 24,040 രൂപ സ്‌റ്റൈപ്പന്റ് ലഭിക്കും.
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.https://asapmis.asapkerala.gov.in/Forms/Student/Common/3/291 

അപേക്ഷ ഫീസ് 500 രൂപയാണ്. യോഗ്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സ്‌ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ്‌ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏഴുത്തു പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രത്യേക റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍ തയാറാക്കുന്നതാണ് . അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബര്‍ 13.

0 comments: