2024, ജനുവരി 23, ചൊവ്വാഴ്ച

കേരള ഡിജിറ്റല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൂതന പി.ജി. പ്രോഗ്രാമുകളില്‍ പ്രവേശനം

 

കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റല്‍ സയൻസസ്, ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി നടത്തുന്ന, നൂതനമായ വിവിധ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമുകളിലെ 2024-25-ലെ പ്രവേശനത്തിന് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം.

എം.ടെക്.

കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനിയറിങ് (കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഇൻറലിജൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇൻറലിജൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എൻജിനിയറിങ്) ഇലക്‌ട്രോണിക്സ് എൻജിനിയറിങ് (ആർട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇൻറലിജൻസ് ഹാർഡ്വേർ, വി.എല്‍.എസ്.ഐ., അഗ്രി-ഫുഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക്സ്, സെൻസേഴ്സ്, അപ്ലൈഡ് മെറ്റീരിയല്‍സ്, ഐ.ഒ.ടി. ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ്, ബയോമെഡിക്കല്‍ ഇലക്‌ട്രോണിക്സ്, അണ്‍കണ്‍വെൻഷണല്‍ കംപ്യൂട്ടിങ്, സിഗ്നല്‍ പ്രൊസസിങ് ഹാർഡ്വേർ, ക്വാണ്ടം ടെക്നോളജീസ്, സെമികണ്ടക്ടർ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി) ഇലക്‌ട്രോണിക് പ്രോഡക്‌ട് ഡിസൈൻ (വർക്കിങ് പ്രൊഫഷണലുകളെ ഉദ്ദേശിച്ച്‌) പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ച്‌, നിശ്ചിത ബ്രാഞ്ചില്‍ ബി.ഇ./ബി.ടെക്. ബിരുദം/ നിശ്ചിത വിഷയത്തില്‍ എം.എസ്സി., എം.സി. എ. ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അധികയോഗ്യതയായി, പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ച്‌, ഗേറ്റ് (നിശ്ചിത ബ്രാഞ്ചില്‍)/സി.യു. ഇ.ടി. - പി.ജി. (നിശ്ചിത പേപ്പർ)/ഡിജിറ്റല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ്/ജി.ആർ.ഇ. സ്കോർ വേണം.

എം.എസ്സി

കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് (മെഷീൻ ഇൻറലിജൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ്) അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സ് (വി.എല്‍.എസ്.ഐ. ഡിസൈൻ, അപ്ലൈഡ് മെറ്റീരിയല്‍സ്, സെമി കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ) ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് (ജിയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്, ബയോ എ.ഐ, കംപ്യൂട്ടേഷണല്‍ സയൻസ്) ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് (ഡിജിറ്റല്‍ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ) ഇക്കോളജി (ഇക്കോളജിക്കല്‍ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്) ഇലക്‌ട്രോണിക്സ് (എ.ഐ. ഹാർഡ്വേർ, വി.എല്‍.എസ്.ഐ, അഗ്രി-ഫുഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക്സ്, സെൻസേഴ്സ്, അപ്ലൈഡ് മെറ്റീരിയല്‍സ്, ഐ.ഒ.ടി. ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ്, ബയോമെഡിക്കല്‍ ഇലക്‌ട്രോണിക്സ്, അണ്‍കണ്‍വെൻഷണല്‍ കംപ്യൂട്ടിങ്, സിഗ്നല്‍ പ്രൊസസിങ് ഹാർഡ്വേർ) വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളിലായി ബിരുദധാരികള്‍, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില്‍ ബി. എസ്സി., നിശ്ചിത വിഷയത്തില്‍ ബി. എസ്സി./നിശ്ചിത ബ്രാഞ്ചില്‍ ബി.ഇ./ബി.ടെക്., ബി.സി.എ., എം.ബി.ബി.എസ്. ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ച്‌ അധികയോഗ്യതയായി ഗേറ്റ് (നിശ്ചിത ബ്രാഞ്ചില്‍)/സി.യു.ഇ.ടി. - പി.ജി. (നിശ്ചിത പേപ്പർ)/ഡിജിറ്റല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ്/ജി.ആർ.ഇ./ജാം/ ജെ.ജി.ഇ.ഇ.ബി.ഐ.എല്‍.എസ്./ഐ.ഐ.എസ്സി./ടി. ഐ.എഫ്.ആർ. അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് സ്കോർ വേണം.

എം.ബി.എ.

ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സ്, ഡിജിറ്റല്‍ കണ്‍വേർജൻസ്, ഡിജിറ്റല്‍ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, ഫൈനാൻസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്, മാർക്കറ്റിങ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, സിസ്റ്റംസ്, ടെക്നോളജി മാനേജ്മെൻറ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകള്‍ - ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില്‍ ബാച്ച്‌ലർ/മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സാധുവായ (2021 നവംബർമുതല്‍ ഉള്ളത് പരിഗണിക്കും) കാറ്റ്/ജി.ആർ.ഇ./ സി.മാറ്റ്./കെ. മാറ്റ്./എക്സ്.എ.ടി./എൻ.എം.എ.ടി./ജി.മാറ്റ്. സ്കോർ വേണം.

അപേക്ഷ

കോമണ്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് (സി.യു.ഇ.ടി.) - പി.ജി. വഴി പ്രവേശനം തേടുന്നവർ https://pgcuet.samarth.ac.in വഴി ജനുവരി 24 രാത്രി 11.50-നകം അപേക്ഷിക്കണം.ഡിജിറ്റല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള അഡ്മിഷൻ പോർട്ടല്‍ വഴിയുള്ള അപേക്ഷാസമർപ്പണം duk.ac.in/admission വഴി മേയ് 15 വരെ നടത്താം. ലഭ്യമായ സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്.

0 comments: