2024, ജനുവരി 7, ഞായറാഴ്‌ച

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയാണോ? പ്രതിവർഷം 10,000 രൂപ വീതം സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

 


സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജുകളിലും മ്യൂസിക്, സംസ്കൃത കോളജുകളിലും ബിരുദ കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പാണ് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് . പ്രതിവർഷം 10,000/- രൂപ വീതം  സ്കോളർഷിപ്പു ലഭിക്കും. സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ 3000 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  സ്കോളർഷിപ്പ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. .അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് വെബ്സൈറ്റായ https://www.dcescholarship.kerala.gov.in  എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലാണ് .അപേക്ഷ സമർപ്പണം ആരംഭിച്ചട്ടില്ല .അപേക്ഷ സമർപ്പണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ 

 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി കേരളത്തിലെ ആർട്സ് / സയൻസ് കോളേജ് ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ ,ബിരുധാനാന്തബിരുദ  വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കണം 
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കഴിഞ്ഞ യോഗ്യത പരീക്ഷയിൽ 50 % മുകളിൽ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം 
 • കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 2  ലക്ഷം  രൂപയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല 
 • അപേക്ഷകർക്ക് ഐഎഫ്എസ് കോഡ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ സ്വന്തം പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അപേക്ഷ പുതുക്കാൻ  യോഗ്യതകൾ

 • 2021 -22 , 2022 -23  എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത സ്കോളർഷിപ്പ് അർഹരായവരും ഇപ്പോൾ തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നവരുമായ രണ്ടു ,മൂന്ന് ഡിഗ്രി, രണ്ടാം വർഷ പി ജി,  വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പുതുക്കലിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
 • ഡിഗ്രി- II year-ന്‌ സ്റ്റേറ്റ്‌ മെരിറ്റ്‌ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന്‌ അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ 50%-യില്‍ കുറയാതെയുള്ള 1 സെമസ്റ്ററിന്റെ മാര്‍ക്കും മൂന്നാം വര്‍ഷത്തിനപേകഷിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ II സെമസ്റ്റര്‍ 50%-യില്‍ കുറയാതെയുളള മാര്‍ക്കിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാവുന്നതാണ്‌. 
 • PG- II year -ന്‌ അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ 50%-ത്തില്‍ കുറയാതെയുള്ള I സെമസ്റ്ററിന്റെ മാര്‍ക്ക്‌ ലിസ്റ്റ്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ അപേക്ഷ നല്‍കാവുന്നതാണ്‌.

സ്കോളർഷിപ് തുക 

ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 1250/- വർഷത്തിൽ 

പിജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 1500/- വർഷത്തിൽ 

 സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

 • രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രിന്റ് ഔട്ട്
 • അപേക്ഷകന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജിന്റെ പകർപ്പ് ( പേര്, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബ്രാഞ്ച് കോഡ്, ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ് ഉൾപ്പെടുത്തണം )
 • മുൻ അധ്യയനവർഷത്തിലെ പരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ( റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും സമ്മതപത്രം വാങ്ങേണ്ടതും മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പകർപ്പ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.
.എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം :-

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

 • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന APPLY NOW  എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെയൊരു  പേജിലേക്ക് പോകും.

 
ഇതിൽ  STATE MERIT SCHOLARSHIP ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • നേരത്തെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്കോളർഷിപ്പിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ വിവരങ്ങൾ വച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
 • അല്ലെങ്കിൽ  New Registration എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ നൽകി Submit ചെയ്യുക.
 • അപ്പോൾ തുറന്നുവരുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് പേജിൽ (SJMS) ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • വാർഷികവരുമാനം പൂരിപ്പിക്കുക.
 • SC/ST കാറ്റഗറിയോ OBC യോ PH ഓ ആണ് എങ്കിൽ എങ്കിൽ ആ വിവരങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക.
 • കലാ കായിക മേഖലകളിൽ മികവു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വിവരങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക.
 • ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷം Submit എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ശേഷം view/print application ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം പ്രിൻറ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
 • ഈ പ്രിൻറ് ഔട്ടും മേൽപ്പറഞ്ഞ രേഖകളും ചേർത്ത് സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് സമർപ്പിക്കണം.
സ്ഥാപന മേധാവികൾ ചെയ്യേണ്ടത്-
 • സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിൻറ് ഔട്ടും രേഖകളും സ്ഥാപനമേധാവി വിശദമായി പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്.  ശേഷം സാധുവായ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈൻ വഴി അപ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം.
 • അപ്പ്രൂവ് ചെയ്ത അപേക്ഷകളും അത് സംബന്ധിച്ച രേഖകളും അതാത് സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഇത് അവർക്കുമുന്നിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
 • മേൽ പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ സ്ഥാപനമേധാവി മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദി.

OFFICIAL WEBSITE:  .https://www.dcescholarship.kerala.gov.in

0 comments: