2024, ജനുവരി 19, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സെൻട്രല്‍ സെക്ടര്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന്‌ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി നീട്ടി

കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷിമന്ത്രാലയം കോളേജ്/സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്ന 2023-'24 അധ്യയനവർഷത്തെ സെൻട്രല്‍ സെക്ടർ സ്കോളർഷിപ്പിന്‌ (ഫ്രഷ്/റിന്യൂവല്‍) ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ജനുവരി 31 വരെ നീട്ടി.

യോഗ്യത

  •  കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർസെക്കൻഡറി/വൊക്കേഷണല്‍ ഹയർസെക്കൻഡറി ബോർഡുകള്‍ നടത്തിയ 2023-ലെ 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയില്‍ 80 ശതമാനം കൂടുതല്‍ മാർക്കുവാങ്ങി വിജയിച്ചവരും ഏതെങ്കിലും റെഗുലർ ബിരുദകോഴ്സിന് ഒന്നാംവർഷം ചേർന്നവരുമായിരിക്കണം. 
  • കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സിനോ ഡിസ്റ്റൻസ് കോഴ്സിനോ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിനോ ചേർന്നവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. 
  • പ്രായം: 18-നും 25-നും ഇടയില്‍.

നാഷണല്‍ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലായ www.scholarship.gov.in വഴി ഫ്രെഷ്/റിന്യൂവല്‍ അപേക്ഷിക്കാം. സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷ പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 15

വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 

www.collegiateedu.kerala.gov.in|

www.dcescholarship.kerala.gov.in

centralsectorscholarship@gmail.com

0 comments: