2024, ജനുവരി 2, ചൊവ്വാഴ്ച

യുവതികൾക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുന്ന L'Oréal India സ്കോളർഷിപ്പ്

 


സയൻസ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന  യുവതികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ്  L'Oréal India സ്കോളർഷിപ്പ് .  സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന യുവതികൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത  

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 • ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന വനിതകൾ ആയിരിക്കണം  
 • സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ 85%  മാർക്കോടെ  12-ാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം 
 • കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 6,00,000 രൂപയിൽ കുറവായിരിക്കണം
 • 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തിൽ സയൻസ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ബിരുദ  പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക്  പ്രവേശനം നേടിയിരിക്കണം.
 • പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേളയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിഗണിക്കില്ല. 

സ്കോളർഷിപ്പ് തുക 

250,000 രൂപയാണ്  സ്‌കോളർഷിപ്പ് തുക 

 അവസാന തീയതി

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 7 ജനുവരി 2024 ആണ് 

സ്കോളർഷിപ്പിനായി ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

 • പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
 • ഐഡന്റിറ്റി തെളിയിക്കുന്ന രേഖ  (ആധാർ കാർഡ്/വോട്ടർ ഐഡി/ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്)
 • വിദ്യാഭ്യസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ  വർഷത്തെ പ്രവേശന തെളിവ് (ഫീസ് രസീത്/അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ / ഐഡി കാർഡ്/ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) (2023-24)
 • അപേക്ഷകന്റെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് 
 • തഹസിൽദാർ നൽകിയ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 • സ്കൂൾ അധികൃതർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പത്താം ക്ലാസിലെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്
 • സ്‌കൂൾ അധികൃതർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 12-ാം ക്ലാസിന്റെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ 

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാമ്പത്തികമായ ചുറ്റുപാടും അവരുടെ മാർക്കിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. യോഗ്യത മാനദണ്ഡത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ  ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും  അതിൽ നിന്ന് തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്കു തുടർന്ന് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തും അതിനു ശേഷം ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂ  നടത്തും.ലോറിയൽ ഇന്ത്യ ടീം നടത്തുന്ന വ്യക്തിഗത അഭിമുഖത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ ഒരാൾ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.അന്തിമ ഫലം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?


സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

 • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന Click here  എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
                        
 • അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ  താഴെ കാണുന്ന പേജിലേക്ക് പോകും  • അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് Apply Now ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.   
 • അപേക്ഷ ഫോം തുറക്കപ്പെടും 
 •  ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക
 • ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമായി ''Accept'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ''Accept'' ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. 
 • ശേഷം ''Preview'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വരുന്ന സ്‌ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിവരവും ശരിയാണെങ്കിൽ, അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാൻ ''Submit" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


0 comments: