2024, ഫെബ്രുവരി 19, തിങ്കളാഴ്‌ച

പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷമുള്ള കരിയർ പ്ലാനിംഗ്

 

പത്താം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരവധി കരിയർ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. സ്ട്രീം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് താൽപ്പര്യങ്ങൾ, കഴിവുകൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

കരിയർ ഓപ്‌ഷനുകളെ പറ്റി മനസിലാക്കുക 

ഒരു കരിയർ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ, കഴിവുകൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അവർക്ക് ലഭ്യമായ വിവിധ തൊഴിൽ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് അവർ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയും അവർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുകയും വേണം. ശ്രദ്ധാപൂർവമായ ആസൂത്രണവും തയ്യാറെടുപ്പും കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംതൃപ്തവും പ്രതിഫലദായകവുമായ ഒരു കരിയർ കണ്ടെത്താനാകും.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കുക 

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്നത് പല ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പൊതുവായ ആഗ്രഹമാണ്. ഒരു പ്രശസ്ത സർവ്വകലാശാലയിൽ പ്രവേശനം നേടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താൽപ്പര്യമുള്ള മേഖലയിൽ പ്രത്യേക കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യുക, പത്താം ക്ലാസിന് ശേഷം ഒരാളുടെ കരിയർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് അക്കാദമിക് വിജയത്തിന് അടിത്തറയിടുന്നു. അവരുടെ കരിയർ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും തൊഴിൽ അഭിലാഷങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി അനുയോജ്യമായ അക്കാദമിക് സ്ട്രീമുകളും വിഷയങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും.

കരിയർ ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക 

എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ, പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ, ഫാഷൻ ഡിസൈൻ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ, ആർക്കിടെക്ചർ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം കരിയർ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. പത്താം ക്ലാസിനു ശേഷമുള്ള കരിയർ പ്ലാനിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്ട്രീമുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളും അഭിരുചികളും മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു. 

മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക 

JEE, NEET, UCEED, NID Prelims, NIFT, CAT/GAT, മറ്റ് സർക്കാർ ജോലികൾ തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകൾ ഒരാളുടെ കരിയർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ്.പത്താം ക്ലാസിനുശേഷം തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ പാറ്റേണുകൾ, സിലബസ്, പഠന സാമഗ്രികൾ എന്നിവയുമായി പരിചയപ്പെടാൻ മതിയായ സമയം അനുവദിക്കുകയും അവരുടെ വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്ലാൻ ബി ഉണ്ടായിരിക്കുക 

വ്യക്തമായ പ്ലാൻ എ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, അതോടൊപ്പം പ്ലാൻ ബി യും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ  മത്സരാധിഷ്ഠിത തൊഴിൽ വിപണിയിൽ ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്.തൊഴിൽ മേഖല നിരന്തരം വികസിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് , സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ, ആഗോള പ്രവണതകൾ എന്നിങ്ങനെ അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ ( പ്ലാൻ ബി) ഉള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനും നിരുത്സാഹപ്പെടുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതെ  കരിയർ പാതകൾ പിന്തുടൻ സാധിക്കുന്നു.

0 comments: