2024, ഫെബ്രുവരി 19, തിങ്കളാഴ്‌ച

മലപ്പുറത്തെ അലിഗഢ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലാ കേന്ദ്രത്തിൽ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പഠനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

 

വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വൈവിധ്യമാർന്ന കോഴ്സുകളുമായി അലിഗഢ് മുസ്ലീം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മലപ്പുറം കേന്ദ്രം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ള അലിഗഢ് ക്യാമ്പസിലാണ്, പ്ലസ് ടുവിന് തത്തുല്യമായ കോഴ്സുകളുൾപ്പടെ നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്നത്. സ്റ്റഡി സെന്ററും പരീക്ഷ കേന്ദ്രവുമെല്ലാം പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുകരയിലുള്ള കേന്ദ്രം തന്നെയാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 28 ആണ്.

അപേക്ഷാ ക്രമം

ഓഫ്‌ലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് fees + 300 രൂപയുടെ (അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ചാർജ്) DD യും ഓഫീസിൽ എത്തിക്കണം. FINANCE OFFICER, AMU ALIGARH എന്ന പേരിൽ (PAYEE’S NAME/FAVOR OF)അലിഗഢിൽ മാറാവുന്ന (PAYBALE AT: ALIGARH,SBI BRANCH, ആണ് DD എടുക്കേണ്ടത്: 300 രൂപയും (APPLICATION FEE)അപേക്ഷകർ ചേരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ തുകയും കൂട്ടിയാണ് DD എടുക്കേണ്ടത്.

വിവിധ കോഴ്സുകൾ

1. Senior Secondary School Certificate (Arts/Social Science)

2. Senior Secondary School Certificate (Commerce)

3. Diploma in Journalism and Mass Communication (DJMC)

4. Diploma in Guidance and Counselling (DG&C)

5. Diploma in Human Rights and Duties (DHRD).

6. Diploma in Marketing Management (DMM)

7. Diploma in Personnel Management (DPMM)

8. Diploma in Computer Programming (DCP)

9. Diploma in Travel & Tourism Management (DTTM)

10. Diploma in Communicative Skills in English (DCSE)

11. Diploma in Foreign Languages (DFL)

12. Certificate in Information Technology (CIT)

13. Certificate in Computer Hardware and Network Technology (CCHNT)

14. Certificate in Goods and Service Tax (CGST)

15. Certificate in Communicative Skills in English (CSSE)

വിലാസം

അലിഗഢ് മുസ്ലീം യൂണിവേഴ്സിറ്റി,

മലപ്പുറം കാമ്പസ്,

പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുകര പി.ഒ.

പിൻകോഡ് - 679340

ഫോൺ

0493 3298299

9778100801


0 comments: