2021, ഫെബ്രുവരി 19, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നോർക്കയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ്, അപേക്ഷ മാർച്ച്‌ 6വരെതിരുവനന്തപുരം : പ്രവാസി മലയാളികളുടെ മക്കളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു . സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന പ്രവാസി മലയാളികളുടെ മക്കൾക്കാണ് ഉന്നത പഠനത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നത് .


യോഗ്യത 

  •  രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് തിരികെയെത്തിയവർക്കും ഇപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം .
  • ECR വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികൾ , ഡ്രൈവർമാർ , വീട്ടുജോലിക്കാർ തുടങ്ങിയവരുടെ മക്കൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുക .
  •  തിരികെ നാട്ടിലെത്തിയവരുടെ വാർഷിക വരുമാനം ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികരിക്കാൻ പാടില്ല .
  • വിദേശത്തുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് നോർക്കയുടെ ID കാർഡു ഉണ്ടായിരിക്കണം .
  • ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിനു പഠിക്കുന്നവരിൽ ബിരുദത്തിന് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്ക് 75 ശതമാനത്തിന് മുകളിലും , ആർട്ട്സ് വിഷയങ്ങൾക്ക് 60 ശതമാനത്തിന് മുകളിലും മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയവരായിരിക്കണം .
  • പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്നവർ പ്ലസ്ടുവിനു 75 ശതമാനം മാർക്കിന് മുകളിൽ നേടിയവർ ആയിരിക്കണം.
  • റെഗുലർ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുള്ളൂ .

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകൾ ( എം .എ , എം . എസ്സി , എം കോം ) , പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളായ എംബിബിഎസ്സ് / ബിഡിഎസ്സ് | ബിഎച്ച് എംഎസ്സ് / ബിഎഎംഎസ്സ് / ബി ഫാം / ബി.എസ്സി നഴ്സിംഗ് ബിഎസ് സി എം എൽ റ്റി | എബിഎ , എം സി എ / എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ | വെറ്ററിനറി എന്നി കോഴ്സുകളിൽ 2020-21 അധ്യയന വർഷം ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് .
പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾക്കുവേണ്ട യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആനുകൂല്യം നല്കുക . പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾക്കുവേണ്ട യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആനുകൂല്യം നല്കുക .

പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്നവർ പ്ലസ്ടുവിനു 75 ശതമാനം മാർക്കിന് മുകളിൽ നേടിയിരിക്കണം . റെഗുലർ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുള്ളൂ . കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ അംഗീകരിച്ച കോഴ്സുകൾക്കും അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കുമായിരിക്കും സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹത . 

 അപേക്ഷ ഫോറം  നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ വെബ്സറ്റായ www.norkaroots.org ൽ ലഭിക്കും . അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ , നോർക്ക റൂട്ട്സ് , മൂന്നാം നില , നോർക്ക സെന്റർ , തെക്കാട്ട് , തിരുവനന്തപുരം -695014 വിലാസത്തിൽ 2021 -മാർച്ച് ആറിനകം ലഭിക്കണം . വിശദവിവരങ്ങൾ നോർക്ക റൂട്ട്സ് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ 18004253939 ( ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ) 00918802012345 ( വിദേശത്തു നിന്നും മിസ്ഡ് കോൾ സേവനം ) ലഭിക്കുംന്നതാണ്.

0 comments: