2021, മേയ് 15, ശനിയാഴ്‌ച

DXC പ്രോഗ്രസിംഗ് മൈൻഡ്സ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2020-21നായി വിദ്യർത്ഥികൾക്കു ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിയ്ക്കാം


ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് 

ഉപഭോക്താക്കളെ അവരുടെ ഐടി മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള ഫോർച്യൂൺ സ്ഥാപനമാണ് DXC ടെക്നോളജി. ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് പൗരനെന്ന നിലയിൽ, അത് ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ അത് ശരിക്കും വിലമതിക്കുന്നു. പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്തതും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നതുമായ ഐ.ടി.ഗ്രൂപ്പുകളെ സാമൂഹിക തലമായ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമത്തിൽ, DXC ടെക്നോളജി ഇന്ത്യ ' DXC പ്രോഗ്രസിംഗ് മൈൻഡ്സ് സ്കോളർഷിപ്പ്' ആരംഭിക്കുന്നു.

വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയിലോ അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിലോ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന, പിന്നോക്ക സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുകയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രീമുകൾ എന്നിവയിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (ബിഇ) / ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി (ബിടെക്) ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനു അർഹതയുണ്ട്.. നിലവിലെ അധ്യയനവർ‌ഷത്തെ അവരുടെ മൊത്തം കോഴ്‌സ് ഫീസുകളുടെ 50% വരെ അല്ലെങ്കിൽ‌ പ്രതിവർഷം,40,000 രൂപ  വരെ (ഏതാണോ കുറവ്). എല്ലാ ലിംഗത്തിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് (മൂന്നാം ലിംഗഭേദം ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ മതപരവും സാമൂഹികവുമായ വിശ്വാസങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് ഓറിയന്റേഷൻ അപേക്ഷിക്കാം.

യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

 • ഇന്ത്യൻ പൗരരായിരിക്കണം 
 • അപേക്ഷകൻ നിലവിൽ 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തിൽ സി‌എസ് / ഐടി / ഇഇ / ഇസി സ്ട്രീമുകളിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിഇ / ബിടെക് പ്രോഗ്രാമിൽ ആയിരിക്കണം
 • മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ ബിരുദത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ 60% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം
 • എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള അപേക്ഷകന്റെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം  4 ലക്ഷം (4,00,000) കവിയാൻ പാടില്ല.
 • അപേക്ഷകൻ പ്രതിവർഷം 6,000 ഡോളറോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്കോളർഷിപ്പ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടരുത്

DXC, Buddy4Study ജീവനക്കാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് യോഗ്യതയില്ല.

ഈ സ്കോളര്ഷിപ്പിന്റെ പ്രധാന നേട്ടം 

നിലവിലെ അധ്യയനവർ‌ഷത്തെ മൊത്തം ഫീസുകളുടെ 50% അല്ലെങ്കിൽ‌ പ്രതിവർഷം, 000 40,000 (ഏതാണോ കുറവ്) ലഭിക്കുന്നു.

അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ 

 • കഴിഞ്ഞ വര്ഷം പഠിച്ച  ബിരുദത്തിന്റെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് 
 • സർക്കാർ നൽകിയ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ (ആധാർ കാർഡ് / വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് / ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് / പാൻ കാർഡ്)
 • നിലവിൽ പഠിക്കുന്ന കൊഴ്സ്സിന്റെ  പ്രവേശനം  തെളിയിക്കുന്ന രേഖ  തെളിവ് (ഫീസ് രസീത് / പ്രവേശന കത്ത് / സ്ഥാപന ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് / ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 • അപേക്ഷകന്റെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോകോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ / അവന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ചെക്ക്
 • വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  (സർക്കാർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / ശമ്പള സ്ലിപ്പുകൾ മുതലായവ)
 • ഒരു പാസ്‌പോർട്ട് വലുപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

 1.  www.buddy4study.com വെബ്‌സൈറ്റിൽ പോയി DXC Progressing Minds Scholarship' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക
 2. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഐഡി ഉപയോഗിച്ച്  buddy4study യിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങളെ ‘ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം’ പേജിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യും
 3. ബഡ്ഡി 4 സ്റ്റുഡിയിൽ ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ - നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി / മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ / ഫേസ്ബുക്ക് / ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
 4. ലോഗിൻ ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെ “DXC Progressing Minds Scholarship അപേക്ഷാ ഫോം പേജിലേക്ക് റീഡയറക്‌ടുചെയ്യും
 5. അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ‘Start application' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക
 6. ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷാ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക
 7. ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
 8. നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമായി Accept ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
 9. preview ’ ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. അപേക്ഷകൻ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പ്രിവ്യൂ സ്ക്രീനിൽ ശരിയായി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ ‘Submit ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

0 comments: