2021, മേയ് 14, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പാർട്ട് ടൈം ജോലി വീണ്ടും ,വെറും 6 മണികൂർ ജോലി ,4000 രൂപ ശമ്പളം ,മൊബൈൽ വർക്ക് -Free Online Part Time Job For Girls ,Apply Now, 100% Trusted -
നിങ്ങൾക്കു പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ ,എങ്കിൽ ഇതാ ഒരു നല്ല മാർഗ്ഗം ,സ്വന്തമായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു പൈസ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം ,100 % വിശ്വസിക്കാം ,

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സമയമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാൻ   എല്ലാവര്ക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ വിശ്വസിച്ചു വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് കുറവാണു .പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കു ഇതാ നല്ലൊരു പാർട്ട് ടൈം ടൈപ്പിംഗ് ജോബ് വാക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നു ,വെറും 6 മണിക്കൂർ ജോലി ,4000 രൂപ മാസ ശമ്പളം ,കൂടുതൽ വിഷാദംശം അറിയാം

 

  • സ്ത്രീകൾക്കാണ് ജോലി ഒഴിവു ഉള്ളത് Age Limit maximum ( 35 )
  • ദിവസം 7 മണിക്കൂർ ആണ് ജോലി 
  • ശമ്പളം 4000 രൂപ 
  • മൊബൈൽ എഡിറ്റിംഗ് അറിയുന്നവർ ആയിരിക്കണം 
  • മലയാളം ,ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ അറിയണം 
  • മലയാളം സ്പീഡ് ടൈപ്പിംഗ് അറിയണം
  • English Malayalam Translation അറിയണം 
  • ഓഡിയോ Call, വീഡിയോ Call, Allowed ആയിരിക്കണം (Part of Work )

ഇംഗ്ലീഷ് നിന്ന് മലയാളം ട്രാൻസിലേഷൻ അറിയണം 

ട്രയൽ വർക്ക് തന്നതിന് ശേഷം വർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ 

ട്രയൽ ആർക്കും ചെയ്യാം 


മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അംഗീകരിക്കാം കഴിയുന്നവർക്ക് ട്രയൽ ചെയ്യാം ,ട്രയൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ HANG OUT അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക HangOuts  അപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലങ്കിൽ പ്ലേയ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ,
ശേഷം സ്‌ക്രീനിൽ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം സെർച്ച് ഭാഗത്തു workonline4526@gmail.com സെർച്ച് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് അയക്കുക

0 comments: