2021, മേയ് 14, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വനിതകൾക്ക് വിദേശ പഠനത്തിന് TATA സ്കോളർഷിപ് ,എങ്ങനെ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം ,അറിയുക -Tata Scholarship For Women -Application-How To Apply,Eligibility-2021

tata scholarship,TATA Scholarship,2021,ബിരുദധാരികളായ വനിതകൾക്ക് വിദേശത്ത് പ്രമുഖസർവകലാശാലകളിൽ സ്കോളർഷിപ്പോടെയുള്ള ഉന്നതപഠനത്തിന്  അവസരം. 


യു.എസ്.എ., യു.കെ., യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയങ്ങളിലെ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ  ട്യൂഷൻ ഫീസ്, സ്കോളർഷിപ്പായി അനുവദിക്കുന്നത്   ലേഡി  മെഹർ ഭായ് ഡി ടാറ്റാ എജ്യുക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ് ആണ് .  മൂന്ന് മുതൽ  ആറുലക്ഷം രൂപവരെ സ്കോളർഷിപ്പായി ലഭിക്കാം. 

സ്കോളർഷിപ് അനുവദിക്കുന്ന പഠന മേഖലകൾ 

സോഷ്യോളജി, സൈക്കോളജി, ലോ (വനിതകൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ), എജ്യുക്കേഷൻ, എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൺ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ്, ജൻഡർ സ്റ്റഡീസ്, ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് - ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ന്യുട്രീഷൻ, ഹെൽത്ത് പോളിസി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എജ്യുക്കേഷൻ- മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, നീഡ്സ് ഓഫ് അഡോളസന്റ്സ്, കമ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സോഷ്യൽ നോംസ് ഇൻ കമ്യൂണിറ്റീസ്, ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങിയ പഠനമേഖല യിലെ വിദ്യർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ് അനുവദിക്കുന്നത്.

യോഗ്യതകൾ 

  • അപേക്ഷാർഥി പ്രമുഖ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് ബിരുദമെടുത്ത വനിതയായിരിക്കണം. 
  • നല്ല  അക്കാദമിക് മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കണം. 
  • യു.എസ്.എ., യു.കെ., യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളിൽ ഒന്നിൽ 2021-22 ലേക്ക്, സൂചിപ്പിച്ച മേഖലകളിലൊന്നിൽ ഉന്നതപഠനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം/അഡ്മിഷൻ ഓഫർ ലഭിച്ചിരിക്കണം.
  •  കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭികാമ്യമാണ്.

അപേക്ഷിക്കുന്ന വിധം 

  1. അപേക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷ നൽകാൻ  igpedulmdtet@tatatrust.org എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്കു നിശ്ചിത വിവരങ്ങൾ നൽകി മെയിൽ അയക്കണം.
  2.  പഠിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം, അപേക്ഷ നൽകിയ സർവകലാശാലകൾ (മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ), അഡ്മിഷൻ ഓഫർ ലഭിച്ചെങ്കിൽ ഓഫർ കത്തിന്റെ പകർപ്പ്, ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും/കോഴ...കോഴ്സിനും ബാധകമായ കോഴ്സ് ഫീസ്, വിഭവ സമാഹരണ സ്രോതസ്സുകൾ (ഒരു പേജിൽ), അപേക്ഷാർഥിയുടെ നിലവിലെ പ്രൊഫൈൽ (ബയോഡേറ്റ) എന്നീ വിവരങ്ങൾ നൽകണം
  3. തുടർന്ന് ഇ-മെയിൽ വഴി ആവശ്യമായ രേഖകൾ നൽകണം. ഷോർട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ജൂൺ മധ്യത്തോടെ ...അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും. 

0 comments: