2021, മേയ് 14, വെള്ളിയാഴ്‌ച

10 ,12 ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ,അപേക്ഷ രീതി അറിയുക ,യോഗ്യത -Top Ten Scholarship For SSLC ,Plus Two Students-How To Apply , Eligibility

Top Ten Scholarship For SSLC ,Plus Two Students-How To Apply , Eligibility


ക്ലാസ് 10/12 ബോർഡ് ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്ന സമയമാണ്  വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാനും ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നേടാനുമുള്ള ഏറ്റവും നിർണായകവും നിർണായകവുമായ സമയം. ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എന്നിവ അപേക്ഷകൾക്കായി അപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് . പല ഓർഗനൈസേഷനുകളും വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമുകളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അവയിൽ ചിലത് ഇന്ത്യയിലെ മെറിറ്റ് അധിഷ്ഠിത സ്കോളർഷിപ്പാണ് (ബോർഡ് പ്രകടനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്) അവയിൽ ചിലത് രണ്ടു നിബന്ധനകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയാണ് (രക്ഷാകർതൃ വരുമാനവും ബോർഡ് മാർക്കും രണ്ടും).

കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും

കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള 10 സ്‌കോളർഷിപ്പുകളുടെയും സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്‌കോളർഷിപ്പുകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്, അത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും പരിശോധിക്കുകയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അവരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം.

1. Loreal India – For Young Women in Science Scholarships (FYWIS)

ഉദ്ദേശ്യം- സയൻസ് / മെഡിക്കൽ / എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ബയോടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ ബിരുദം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ്

 • ഓരോ പെൺകുട്ടിക്കും 2.5 ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ്അവാർഡ്-
 • യോഗ്യത- 85% പിസിഎം / പിസിബി,
 •  കുടുംബ വരുമാനം- പ്രതിവർഷം 4 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ
 • അപേക്ഷ-പോസ്റ്റ്, ഓൺ‌ലൈൻ വഴി 

ഉറവിടം-www.foryoungwomeninscience.com/

B4S: www.b4s.in/UID/LIFYW

2.സയൻസ്, കൊമേഴ്‌സ്, ആർട്സ് വിഷയങ്ങളിൽ പാസായ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് Central Sector Scheme Scholarship

 • കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ആകെ  -84000 സ്കോളർഷിപ്പുകൾ (പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും 50%)
 • അവാർഡ്   – ബിരുദ കോഴ്‌സ്: 3 വർഷത്തേക്ക് പ്രതിവർഷം 10,000 രൂപ
 • മാസ്റ്റർ കോഴ്‌സ്: അടുത്ത 2 വർഷത്തേക്ക് പ്രതിവർഷം 20,000 രൂപ

 • അപേക്ഷിക്കുക-ഓൺ‌ലൈൻ, പോസ്റ്റ് വഴി 

B4S- www.b4s.in/UID/CSSS

3. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പ്രകടനം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള INSPIRE Scholarship(ടോപ്പ് 1 പെർസന്റൈൽ), 

 • ജെഇഇ മെയിൻ , അഡ്വാൻസ്, നീറ്റ്, കെ‌വി‌പി‌വൈ, എൻ‌ടി‌എസ്ഇ, ഐ‌എം‌ഒ തുടങ്ങിയവായിലെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചു 
 • ആകെ– കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള 10000 സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ
സ്‌കോളർഷിപ്പു തുക - കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ മൊത്തം മൂല്യമുള്ള 80,000 രൂപയുടെ വാർഷിക സ്‌കോളർഷിപ്പ്
 • അപേക്ഷിക്കുക-ഓൺ‌ലൈൻ, പോസ്റ്റ്  വഴി

B4S:  www.b4s.in/UID/INSPIRE

4. പത്താം ക്ലാസ്, 12 പാസായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള Indian Oil Academic Scholarship

 • ആകെ -2600 സ്കോളർഷിപ്പുകൾ
 • അവാർഡ്- പ്രതിമാസം 1000 രൂപ
 • യോഗ്യത കോഴ്‌സ് -10 + / ഐടിഐ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് & എം‌ബി‌ബി‌എസ്, എം‌ബി‌എ
 • ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക

B4S: www.b4s.in/UID/IOAS

5. പെൺകുട്ടികൾക്ക് AICTE- സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി (SSGC)

സ്കോളർഷിപ്പ് തുക - കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 4000 സ്കോളർഷിപ്പ്, പ്രതിവർഷം 50000 രൂപ വരെ.

 • ഉദ്ദേശ്യം-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് (എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഫാർമസി, അപ്ലൈഡ് ആർട്സ് തുടങ്ങിയവ).
 • യോഗ്യത- ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു പെൺകുട്ടി, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് (പിസിഎം / ബി) വിജയിച്ചിരിക്കണം 
 • അപേക്ഷിക്കുക-പോസ്റ്റ്, ഇമെയിൽ  വഴി

ഉറവിടം: www.aicte-india.org

B4S: www.b4s.in/UID/ASSGC

6. ജി.പി. ബിർള വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

 • സ്കോളർഷിപ് തുക -പ്രതിവർഷം 50000 രൂപ
 • യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ;
 • ക്ലാസ് 12 -വിജയിച്ചിരിക്കണം 
 •  സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിൽ 80% + മാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡിൽ 85%,
 •  അല്ലെങ്കിൽ AIEEE / JEE / AIPMT ൽ 150000 ൽ മികച്ച റാങ്ക് നേടിയിരിക്കണം .
 • കോഴ്സ്- സയൻസ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ, വാസ്തുവിദ്യ,
 •  വാണിജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിയമം

അപേക്ഷിക്കുക-തപാൽ വഴി 

B4S: www.b4s.in/UID/GBES

7. Sahu Jain Trust- Loan Scholarship 

ഉദ്ദേശ്യം- എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടുന്നതിനുള്ള റീഫണ്ട് ചെയ്യാത്ത സ്കോളർഷിപ്പ്.

സ്കോളർഷിപ്പ്.- സാമ്പത്തിക സഹായം, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

യോഗ്യത- എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിക്കൽ, എം‌ബി‌എയിൽ ബിരുദം / ബിരുദാനന്തര ബിരുദം

അപേക്ഷിക്കുക- തപാൽ വഴി


ഉറവിടംhttp://sahujaintrust.timesofindia.com/

B4S: www.b4s.in/UID/SJTES

8. ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മെറിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ്

ദ്ദേശ്യം- ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരും മികവു പുലർത്തുന്നതുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ, സാങ്കേതിക കോഴ്‌സുകൾ നടത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക
.
അവാർഡ്- പ്രതിവർഷം 25,000 മുതൽ 30,000 രൂപ വരെ

യോഗ്യത- പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസായ, മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ, പാഴ്സിസ്, ബുദ്ധ, സിഖുകാർ, ജൈന സമുദായത്തിലെ ബി രുദധാരികൾ

ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക

ഉറവിടംhttp://minorityaffairs.gov.in/ScholarshipSchemes

B4S: www.b4s.in/UID/MSSFM

9. FAEA സ്കോളർഷിപ്പ്

ഉദ്ദേശ്യം- സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാമൂഹിക നീതി ലഭ്യമാക്കുക. സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ ഇത് പ്രാപ്തരാക്കുന്നു, അത് അക്കാദമിക് മികവ്, അധികാരത്തിന്റെ ഘടനകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, സാമ്പത്തിക അവസരം എന്നിവ നൽകുന്നു.

അവാർഡ്- കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ്

യോഗ്യത-ക്ലാസ് 12 വിജയിച്ചിരിക്കണം , ഒന്നാം വർഷ ബിരുദം

അപേക്ഷിക്കുക-ഓൺ‌ലൈൻ, പോസ്റ്റ്


ഉറവിടം: www.faeaindia.org/StudentInfo.asp

B4S: www.b4s.in/UID/FAEA

10R D Sethna ലോൺ സ്‌കോളർഷിപ്പ്

ഉദ്ദേശ്യം- വ്യക്തികളെ അവരുടെ അക്കാദമിക് താൽപ്പര്യങ്ങളും കരിയറും പിന്തുടരാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക. പുസ്തകങ്ങൾക്കും ട്യൂഷനുകളും അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് കവർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് വായ്പ സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത്.
അവാർഡ്- സാമ്പത്തിക, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

യോഗ്യത- പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം
 
അപേക്ഷിക്കുക- തപാൽ വഴി, വ്യക്തിപരമായി


ഉറവിടം: www.rdsethnascholarships.org
B4S: www.b4s.in/UID/RDSS
കോളേജുകൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കുമായുള്ള 16 സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ അധിക വിവരങ്ങൾ 

11. ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്

ഉദ്ദേശ്യം- സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ / കോളേജ് / സർവ്വകലാശാലയിലെ പഠനത്തിനായി ന്യൂനപക്ഷ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കുക. കൂടാതെ, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ നാഷണൽ കൗ ൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിംഗുമായി (എൻ‌സി‌വിടി) അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യാവസായിക പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ / വ്യവസായ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക, തൊഴിൽ കോഴ്സുകളിൽ പഠി ക്കുന്നവർക്കാണ് യോഗ്യത 
.
അവാർഡ്-വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രതിവർഷം 9,300 മുതൽ 13,800 രൂപ വരെ

യോഗ്യത-ക്ലാസ് 11, 12, 12+ മുസ്‌ലിംകൾ, സിഖുകാർ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ബുദ്ധമതക്കാർ,(പാർസിസ്), 

കുടുംബ വരുമാനം Rs. 2 ലക്ഷം വരെ 

അപേക്ഷിക്കുക-ഓൺ‌ലൈൻ, പോസ്റ്റ് വഴി
ഉറവിടം: www.momascholarship.gov.in/
B4S: www.b4s.in/UID/PMSMC

12.പിന്നോക്ക സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി maulana azad national scholarship

11, 12 ക്ലാസുകളിലെ മുസ്ലീങ്ങൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ബുദ്ധമതക്കാർ, സിഖുകാർ, പാർസിസ്  എന്നീ സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ എന്നിവർക്കായി സ്കൂൾ / കോളേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയം പഠിക്കുന്നതിനാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത്.
അവാർഡ്-ക്യാഷ് സ്കോളർഷിപ്പ് 12,000 രൂപ
യോഗ്യത-ക്ലാസ് 11 പെൺകുട്ടികൾ
ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക

ഉറവിടം: http://maef.nic.in/
B4S: www.b4s.in/UID/MANSMG

13.  gourav Foundation സ്കോളർഷിപ്പ്

അവാർഡ് -20000-2 ലക്ഷം
യോഗ്യത -11 വയസു മുതൽ 35  വയസു വരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 
അപേക്ഷിക്കുക-ഇമെയിൽ വഴി 
അവസാന തീയതി-സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നവംബർ വരെ
B4S: www.b4s.in/UID/GFMS

14. The tGELF Khemka Domestic Scholarships/Grants

യോഗ്യത-ക്ലാസ് 12 പാസായിരിക്കണം 
ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക
കോഴ്‌സ്-എല്ലാ ബിരുദ കോഴ്‌സുകളും

B4S: www.b4s.in/UID/TTKDS

15. North South Foundation (NSF) Scholarship


അവാർഡ്- കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിവർഷം 5000 മുതൽ 12000 രൂപ വരെ സ്കോളർഷിപ്പ്
യോഗ്യത ക്ലാസ് 12 വിജയിച്ചിരിക്കണം . കുടുംബ വരുമാനം 65000 രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കണം 
അപേക്ഷിക്കുക-ഓൺ‌ലൈൻ, തപാൽ വഴി
യോഗ്യത കോഴ്സ്- ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ, പോളിടെക്നിക് പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ
B4S: www.b4s.in/uid/NSF

16. Nirmaan Scholarship and Mentorship Program (NSMP)


അവാർഡ്- കോഴ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കോളേജ് ഫീസ്
യോഗ്യത-ക്ലാസ് 12 വിജയിച്ചിരിക്കണം 
കോഴ്സ്- ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ, പോളിടെക്നിക് പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ
അവസാന തീയതി-ജൂൺ, ജൂലൈ
B4S: www.b4s.in/UID/NSMP

17. എഐസിടിഇ- വ്യത്യസ്ത കഴിവുള്ള (ഡിഎ) വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്

അവാർഡ്- കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 1000 സ്കോളർഷിപ്പ്, പ്രതിവർഷം 50000 രൂപ വരെ.
ഉദ്ദേശ്യം - ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ തലങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം (എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഫാർമസി, അപ്ലൈഡ് ആർട്സ് മുതലായവ) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡിഎ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക.
യോഗ്യത- മാതാപിതാക്കളുടെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 6.0 ലക്ഷത്തിൽ കുറവായിരിക്കണം, കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥി ഒന്നാം വർഷത്തിൽ ആയിരിക്കണം.
അപേക്ഷിക്കുക-പോസ്റ്റ്, ഇമെയിൽ
പ്രവർത്തനം- ഒക്ടോബർ
ഉറവിടം: www.aicte-india.org
B4S: www.b4s.in/UID/ASDA

18. Hamdard Educational


ഉദ്ദേശ്യം- സാങ്കേതിക, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകളിൽ തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക
അവാർഡ്- കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്
യോഗ്യത- പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം 
അപേക്ഷിക്കുക- തപാൽ വഴി, വ്യക്തിപരമായി
ഉറവിടം: www.hamdardnationalfoundation.org/
B4S: www.b4s.in/UID/HAMDARD

19. Nishkam Sikh Welfare Council, SHDF Scholarship


ഉദ്ദേശ്യം- പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ, ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുക
കോഴ്സുകൾ- എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, മെഡിക്കൽ, നഴ്സിംഗ്, ഫാർമക്കോളജി, ഹോം സയൻസ്, വിദ്യാഭ്യാസം, ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്, കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയവ
അവാർഡ്- പ്രതിവർഷം 27000 രൂപ
യോഗ്യത- പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിജയിച്ചിരിക്കണം 
അപേക്ഷിക്കുക- തപാൽ വഴി
ഉറവിടം: http://nishkam.in/
B4S: www.b4s.in/UID/NSWCS

20. Trust Fund Scholarships for Disables


ഉദ്ദേശ്യം- അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകൾ നേടുന്നതിനും തൊഴിൽ / സ്വയം തൊഴിൽ നേടുന്നതിനും പ്രാപ്തരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
അവാർഡ്- പ്രതിവർഷം 25,000 മുതൽ 30,000 രൂപ വരെ 2500 സ്കോളർഷിപ്പുകളും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും
യോഗ്യത- പ്രൊഫഷണൽ, സാങ്കേതിക കോഴ്‌സുകൾ, 
കുടുംബ വരുമാനം -പ്രതിവർഷം 3 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ.
ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക
ഉറവിടം: www.nhfdc.nic.in/schemes
B4S: www.b4s.in/UID/TFSFD


21. പത്താം ക്ലാസ്സിനുള്ള CBSE Single Girl Child സ്കോളർഷിപ്പ് 

യോഗ്യത - മാതാപിതാക്കളുടെ ഏക പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കണം 
അവാർഡ്– 2 വർഷത്തേക്ക് പ്രതിമാസം 500Rs
കോഴ്‌സ്-ക്ലാസ് 11, 12 പഠനം
ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക
പ്രവർത്തനം- ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ
B4S: www.b4s.in/UID/CMSSGC

22.ഉദാൻ - പെൺകുട്ടികൾക്ക്  ഒരു പ്രോഗ്രാം

അവാർഡ്- പെൺകുട്ടികൾക്ക്  സൗജന്യ ഓൺലൈൻ സഹായവും സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകുന്നു
യോഗ്യത- ക്ലാസ് 11 (പിസിഎം)
ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക

B4s- www.b4s.in/UID/UDAAN

23.നിരങ്കരി രാജ്മാതാ സ്കൂൾ സ്കീം

അവാർഡ്- ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ട്യൂഷൻ ഫീസ് 

യോഗ്യത- പന്ത്രണ്ടാം പാസായ വിദ്യാർത്ഥികൾ,ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
അപേക്ഷിക്കുക- തപാൽ വഴി
B4s- www.b4s.in/UID/NRSS

24. JM SETHIA MERIT SCHOLARSHIP SCHEME

അവാർഡ്- പരമാവധി 3 വർഷത്തേക്ക് 700 രൂപ വരെ
യോഗ്യത- 9 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസ്, ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
അപേക്ഷിക്കുക- തപാൽ വഴി
B4s- www.b4s.in/UID/JMSMSS

25. POPULAR FRONT OF INDIA LOAN SCHOLARSHIP


അവാർഡ്- വായ്പ സ്കോളർഷിപ്പ്
യോഗ്യത- പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം 
അപേക്ഷിക്കുക- ഓൺ‌ലൈൻ, ഇമെയിൽ വഴി, തപാൽ വഴി
B4s- www.b4s.in/UID/PFOILS

26. Foundation for Excellence Scholarship


അവാർഡ്- കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്
യോഗ്യത- എം‌ബി‌ബി‌എസിലെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി
അപേക്ഷിക്കുക- ഓൺ‌ലൈൻ, തപാൽ വഴി
B4s- www.b4s.in/UID/FFES

0 comments: