2021, സെപ്റ്റംബർ 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

വായ്പ അടയ്ക്കാൻ സാവകാശം ലഭിക്കും

                                          

ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയായി കോവിഡ് എത്തിയതോടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജീവനക്കാരുടേയും ജീവിതച്ചെലവുകൾ താളം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആറു മാസത്തിനുശേഷം മൊറട്ടോറിയം ലഭിക്കാഞ്ഞതും വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾ മുടങ്ങാൻ കാരണമായി. എന്നാൽ ഉപയോക്താവാണ് രാജാവ് എന്ന പഴമൊഴി സത്യം തന്നെയാണ്. വായ്പ മുടങ്ങിയെന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ദാതാക്കൾക്ക് അവകാശമില്ല. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഇവർക്കെതിരേ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ആകെ ഉപയോക്താവ് ഭയക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ മാത്രമാണ്. തിരിച്ചടവുകൾ മുടങ്ങിയാൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വായ്പ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുമെന്നു മാത്രം.

വായ്പയെടുക്കുന്ന ഒരോ വ്യക്തിയും മനസിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് അവകാശങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ചില അവകാശങ്ങൾ. ഭവനവായ്പയോ കാർ വായ്പയോ മുടക്കം വന്നെന്നു കരുതി വീടിന്റെയോ കാറിന്റെയോ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിങ്ങൾക്കു നഷ്ടമാകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ വായ്പാദാതക്കൾ പാലിക്കേണ്ട ചില ക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഇവയാണ് താഴെ പറയുന്നത്.

വായ്പാദാതാവ് പാലിക്കേണ്ട നടപടികൾ

വായ്പ തിരിച്ചടവിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ദാതാവിനായി എന്ന് അർത്ഥമില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും ന്യായമായ പരിഗണന ലഭിക്കും. കടം നൽകിയവർ കുടിശിക വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത നടപടിക്രമം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായ വായ്പകളുടെ കാര്യത്തിൽ, പണയപ്പെടുത്തിയ ആസ്തികൾക്കുമേൽ സാമ്പത്തിക ആസ്തികളുടെ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ, പുനർനിർമ്മാണം, സുരക്ഷാ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൽ (സർഫേസി) നിയമപ്രകാരം വേണം നടപടികളെടുക്കാൻ. ഇതിനു മുമ്പ് വായ്പയെടുത്തയാൾക്ക് മതിയായ അറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കണം.

മതിയായ അറിയിപ്പിനുള്ള അവകാശം

മൂന്നുമാസം(90 ദിവസം) തുടർച്ചയായി തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഒരു വായ്പയെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാകൂ. ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വായ്പ നൽകുന്നയാൾ ആദ്യം വായ്പക്കാരന് 60 ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് നൽകണം. തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടീസ് കാലയളവിനുള്ളിൽ വായ്പയെടുക്കുന്നയാൾക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, കടം കൊടുക്കുന്നയാൾക്ക് അസ്തികൾ വിൽക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കാം. വസ്തു വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, കടം കൊടുത്തയാൾ വിൽപ്പനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു 30 ദിവസത്തെ പൊതു അറിയിപ്പ് നൽകണം.

ആസ്തികളുടെ ന്യായമായ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള അവകാശം

ആസ്തികൾ വിൽക്കുന്നതിനുമുമ്പ്,വായ്പക്കാരൻ ആസ്തിയുടെ ന്യായമായ മൂല്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. ലേലത്തിന്റെ കരുതൽ വില, തീയതി,സമയം എന്നിവയും അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കണം. ബാങ്കിന്റെ മൂല്യനിർണ്ണയക്കാരാണ് ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആസ്തിക്ക് നിശ്ചയിച്ച മൂല്യം കുറഞ്ഞു പോയെന്നു തോന്നിയാൽ ലേലത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാം. അല്ലാത്തപക്ഷം പുതിയ ഒരു വാങ്ങലുകാരനെ കണ്ടെത്തി വായ്പാദാതാവിന് മുന്നിൽ ഹജരാക്കാം. നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിച്ച് കുറഞ്ഞ മൂല്യത്തിൽ ലേലം നടന്നാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനും അവസരമുണ്ട്.

സന്തുലിത വരുമാനത്തിനുള്ള അവകാശം

വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വായ്പക്കാർ അവരുടെ ആസ്തി തിരിച്ചുപിടിച്ചാലും ലേല പ്രക്രിയ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. കടം തിരിച്ചുപിടിച്ച ശേഷം കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന തുക നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഈ പണം നിയമാനുസൃതമായി നിങ്ങളുടേതാണ് എന്നതിനാൽ ഈ പണം ലഭിച്ചെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

മാനുഷിക പരിഗണനയ്ക്കുള്ള അവകാശം

വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതിനായി വായ്പ നൽകുന്നവർ വീണ്ടെടുക്കൽ ഏജന്റുമാരെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു എന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം ഏജന്റുകൾക്ക് നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നതിനോ പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ മാനം കെടുത്തുന്നതിനോ അവകാശമില്ല. എജന്റുമാരെ നിയമിക്കുമ്പോൾ വായ്പാ ദാതാക്കൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിയാണിത്. ഈ ഏജന്റുമാർക്ക് വായ്പയെടുത്ത വ്യക്തിയുടെ താമസസ്ഥലത്തോ ജോലിസ്ഥലത്തോ എത്തി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനുള്ള അധികാരം മാത്രമാണുള്ളത്. രാവിലെ ഏഴു മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴു വരെ മാത്രമേ ഇത്തരം ഏജന്റുമാർക്ക് വായ്പയെടുത്തവരെ സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളു. ഏജന്റ് തങ്ങളെയോ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ അപമാനിക്കാനോ ശ്രമിച്ചാൽ ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനത്തിലോ ബാങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാനിലോ പരാതി നൽകാൻ സാധിക്കും.

0 comments: