2021, നവംബർ 22, തിങ്കളാഴ്‌ച

നാഷണല്‍ കേഡറ്റ് കോര്‍പ്‌സ് (NCC) കീഴില്‍ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


 നാഷണല്‍ കേഡറ്റ് കോര്‍പ്‌സ് (NCC) കീഴില്‍ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ചൗക്കിദാര്‍, സ്റ്റോര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്, ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

യോഗ്യത 

  • അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ 18നും 48നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം.
  • അപേക്ഷകര്‍ എട്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം. 

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 

അഭിമുഖം അല്ലെങ്കില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷന്‍ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

കൂടുതൽവിവരങ്ങൾഒറ്റനോട്ടത്തിൽ 

കമ്പനി

ടിഎൻ എൻസിസി

ജോലിയുടെ പേര്

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ചൗക്കിദാർ, സ്റ്റോർ അറ്റൻഡന്റ്

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം

06 ഒഴിവുകൾ

പ്രായ പ്രൊഫൈൽ

കുറഞ്ഞത് 18 വയസും പരമാവധി 48 വയസും ആയിരിക്കണം.

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ രീതി

അഭിമുഖം അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ വഴിയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

വിദ്യാഭ്യാസം

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് & സ്റ്റോർ അറ്റൻഡന്റ് - ഈ രണ്ട് തസ്തികകളിലേക്കും അപേക്ഷകർ 8-ാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം.

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ

ശമ്പളം കുറഞ്ഞത് 15,700/- മുതൽ പരമാവധി 50,400/- വരെ

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി

22.11.2021

അപേക്ഷാ രീതി

ഈ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അപേക്ഷ ഫീസ്

അപേക്ഷിക്കാൻ ഫീസില്ല.

വെബ്സൈറ്റ് വിലാസം

https://cms.tn.gov.in/


0 comments: