2021, നവംബർ 22, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഇ ശ്രം രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ എറണാകുളത്ത് ഒരു ലക്ഷം കടന്നു

 


ദേശീയ തലത്തിൽ അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഇതിലൂടെ ഭാവിയിൽ വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ കാർഡ് നൽകുന്നതിനുമായാണ് ഇ- ശ്രം രജിസ്ട്രേഷൻ.  കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍, നിര്‍മ്മാണ തൊഴിലാളികള്‍, കരാര്‍ തൊഴിലാളികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അസംഘടിതമേഖലയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്കായുള്ള ആദ്യ ദേശീയതല ഡാറ്റബേസ് ആണ് ഇ ശ്രം .രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്കും ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകുന്നതിനായി ഇ- ശ്രം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പല  ക്യാമ്പയിനുകളും  നടക്കുന്നുണ്ട് .അസംഘടിത തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വിവിധ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായുള്ള ഇ-ശ്രം രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ ഒരു ലക്ഷം കടന്നു.

ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ചെയര്‍മാനും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ജില്ലാ ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍, കേന്ദ്ര അസി. ലേബര്‍ കമ്മീഷണര്‍ എന്നിവര്‍ മെമ്ബര്‍ സെക്രട്ടറിമാരുമായുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്‍ കമ്മറ്റിയാണ് ജില്ലയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്. ഗ്രാമവികസനം, പഞ്ചായത്ത്, നഗരകാര്യം, സാമൂഹ്യ നീതി, വനിതാശിശുക്ഷേമം, ഫിഷറീസ്, എന്‍ എച്ച്‌ എം, കൃഷി, കുടുംബശ്രീ മിഷന്‍, മൃഗ സംരക്ഷണം തുടങ്ങി വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടപടികളുമായി സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ ഒരു മാസം നീളുന്ന പ്രത്യേക ക്യാമ്ബയിന്‍ പരിപാടിക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്‍ കമ്മറ്റി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ജില്ലാതലത്തില്‍ എല്ലാ ദിവസവും വിലയിരുത്തും. എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തും. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ സ്വയം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ തൊഴിലാളികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പ്രചാരണ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാനും കമ്മറ്റി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭാ പ്രദേശങ്ങളില്‍ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി പ്രത്യേക ക്യാമ്ബുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.

ഭിന്നശേഷി, ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇ- ശ്രം രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ കാര്യക്ഷമായി നടന്നു വരുന്നു.16 മുതല്‍ 59 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവരും ആദായ നികുതി അടയ്ക്കാന്‍ ബാദ്ധ്യതയില്ലാത്തവരും പി.എഫ് - ഇ.എസ്‌ഐ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹതയില്ലാത്തവരുമായ അസംഘടിത വിഭാഗം തൊഴിലാളികള്‍ക്കായാണ് ഇ- ശ്രം രജിസ്‌ട്രേഷന്‍.

ആധാര്‍ നമ്പർ , ആധാര്‍നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഫോണ്‍ നമ്പർ അല്ലെങ്കില്‍ ബയോമെട്രിക്ക് ഓഥന്റിക്കേഷന്‍, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങള്‍, മൊബൈല്‍ നമ്പർ  എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്‌ ഡിസംബര്‍ 30നകം കോമണ്‍ സര്‍വ്വീസ് സെന്ററുകള്‍, അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവയിലൂടെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാം.

അതിഥിത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി ജില്ലാ ലേബര്‍ ഓഫീസിലും അസി. ലേബര്‍ ഓഫീസുകളിലും വിവിധ ക്യാമ്ബുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പെരുമ്ബാവൂരുള്ള 'ശ്രമിക് ബന്ധു ' ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ കേന്ദ്രത്തിലും തൊഴില്‍വകുപ്പ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ തൊഴിലാളി സംഘടനകള്‍, ക്ഷേമ ബോര്‍ഡുകള്‍, സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ക്യാമ്ബുകള്‍ നടന്നുവരുന്നു

0 comments: