2021, ഡിസംബർ 18, ശനിയാഴ്‌ച

സ്മാർട്ട്‌ഫോണിലെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വ്യാജ പാൻ കാർഡ് തിരിച്ചറിയാം?

 

ആദായനികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന പാൻ കാർഡിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്യുആർ കോഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുള്ള ആർക്കും ക്യുആർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ പാൻ കാർഡ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും . ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കുറഞ്ഞത് 12 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോണും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക ആപ്പും മാത്രമാണ്.താഴെ പറയുന്ന ചില ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒരു വ്യാജ പാൻ കാർഡ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് നോക്കാം.

  •  നിങ്ങളുടെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിലെ 'പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ' നിന്ന് 'പാൻ ക്യുആർ കോഡ് റീഡർ' എന്ന ആപ്പ് കണ്ടെത്തുക
  • ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ആപ്പിന്റെ ഡെവലപ്പർ ‘എൻഎസ്ഡിഎൽ ഇ-ഗവേണൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ്’ ആണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
  • പാൻ ക്യുആർ കോഡ് റീഡർ’ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് തുറക്കുക.
  •  ആപ്പ് ലോഡുചെയ്‌ത ശേഷം, ക്യാമറ വ്യൂഫൈൻഡറിൽ പച്ച പ്ലസ് ചിഹ്നം പോലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് നിങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാൻ കാർഡിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ പോയിന്റ് ചെയ്യുക. പാൻ കാർഡിലെ ക്യുആർ കോഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് പ്ലസ് പോലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
  • കൂടാതെ, പാൻ കാർഡിന്റെ ക്യുആർ കോഡ് വ്യൂഫൈൻഡറിലൂടെ വ്യക്തമായി കാണുന്നുവെന്നും ക്യുആർ കോഡ് വ്യക്തമായി കാണുന്നതിൽ നിന്ന് ക്യാമറയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്ലെയറോ ഫ്ലാഷോ ഇല്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.
  • ക്യാമറയ്ക്ക് പാൻ കാർഡിന്റെ ക്യുആർ കോഡ് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞാലുടൻ, നിങ്ങൾ ഒരു ബീപ്പ് ശബ്ദം കേൾക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് പാൻ കാർഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൃശ്യമാകും. ആപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ കാർഡിലെ വിശദാംശങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഏതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങളുമായി പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പാൻ കാർഡ് വ്യാജമായിരിക്കും.


നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പാൻ കാർഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ വിവരങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആദായ നികുതി വകുപ്പിൽ നിന്നോ നികുതി വിവര ശൃംഖലയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നോ പുതിയ പാൻ കാർഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുക.0 comments: