2021, ഡിസംബർ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

തിരുവനന്തപുരം ലുലു മാളിലേക്ക് വേണ്ടി സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്

 


തിരുവനന്തപുരം ലുലു മാളിലേക്ക് വേണ്ടി സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് .ഒഴിവുകളും യോഗ്യതയും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ 

പൊക്കം  

165cm

ഭാരം        

60kg

വിദ്യാഭ്യാസം 

S.S.L.C

വയസ്സ്.      

25-47

ശമ്പളം.  

15800

ESI, PF എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ.താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ 7994404444,7994400444 ബന്ധപ്പെടുക. 


1 അഭിപ്രായം: