2021, ഡിസംബർ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

സി-ഡിറ്റിൽ മാധ്യമ കോഴ്സുകളിൽ സീറ്റ് ഒഴിവ്

 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ സി-ഡിറ്റിന്റെ തിരുവല്ലം മെയിൻ കേന്ദ്രത്തിൽ ഓഫ് ലൈൻ,  ഓൺലൈൻ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന റെഗുലർ / വാരാന്ത്യ മാധ്യമ കോഴ്സുകളിൽ സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്.കോഴ്‌സുകളും യോഗ്യതയും കോഴ്സ് കാലാവധിയും താഴെ കാണിക്കുന്നു .

കോഴ്സ്

ദൈർഘ്യം

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത-

ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ 


ആറ് മാസം


പ്ലസ് ടു 


ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി/ വിഡിയോഗ്രാഫി 

ആറ് മാസം


പ്ലസ് ടു 


സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ നോൺ ലീനിയർ എഡിറ്റിംഗ്  (വീക്കെന്റ് )


മൂന്ന് മാസം


പ്ലസ് ടു 


താൽപര്യമുള്ളവർ സി-ഡിറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഡിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ : 8547720167, 6238941788.  വെബ്സൈറ്റ് : mediastudies.cdit.org

0 comments: