2022, ജനുവരി 6, വ്യാഴാഴ്‌ച

റയിൽവേയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ്, ടെക്‌നീഷ്യൻ വിജ്ഞാപനം

 

30,000-ലധികം ഒഴിവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് (എഎൽപി), ടെക്‌നീഷ്യൻ തസ്തികകളിലേക്ക് റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ്  വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും.ALP വിജ്ഞാപനത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന RRB ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം സഹായിക്കും .

റയിൽവേയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ്, ടെക്‌നീഷ്യൻ വിജ്ഞാപനം  ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ 

Name of the Board

Railway Recruitment Board (RRB)

Name of the Post

Assistant Loco Pilot (ALP) and Technician

Number of Vacancy

30,000+ (Expected)

Notification Releasing Date

Will be Announced

Status

Notification Released Soon


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 

മുമ്പത്തെ കണക്കനുസരിച്ച്, അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ഏകദേശം 20,000 ഒഴിവുകളും റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡിലെ ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്ക് 10000 ഒഴിവുകളുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

 പ്രായപരിധി

ആർആർബിയിലെ എഎൽപി, ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന്റെ പ്രായം 18 വയസ്സിനും 28 വയസ്സിനും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം. സർക്കാർ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകും.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ൽ അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ്, ടെക്‌നീഷ്യൻ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ   എസ്എസ്എൽസിയും  ഐടിഐ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയും  പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ

അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയുടെ 2 ഘട്ടങ്ങളും തുടർന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത അഭിരുചി പരീക്ഷയും ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷനും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ടെക്നീഷ്യൻ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ CBT യുടെ 2 ഘട്ടങ്ങളും തുടർന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷനും ഉൾപ്പെടുന്നു.

RRB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അപേക്ഷാ ഫീസ്

പൊതു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷാ ഫീസായി 500 രൂപയും .OBC, SC, ST, Ex-Serviceman, PwD ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ Rs.  250 രൂപയും അടക്കണം .

ശമ്പളം

RRB അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റിന്പ്രതിമാസം 35000 രൂപയും ടെക്‌നീഷ്യന് പ്രതിമാസം 26700 രൂപയും ലഭിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും മുൻ അറിയിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നൽകിയതാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന RRB ALP, ടെക്നീഷ്യൻ അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം.

RRB ALP, ടെക്നീഷ്യൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 എന്നിവയ്ക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

  • വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ALP-യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക.
  • കരിയർ പേജിലേക്ക് പോയി തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തുക.
  • അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക.
  • ഇത് നിങ്ങളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പേജിലേക്ക് നയിക്കും.
  • അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖകൾ അറ്റാച്ചുചെയ്യുക.
  • അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കുക.

NOTIFICATION(RELEASED SOON)

OFFICIAL WEBSITE0 comments: