2022, ഫെബ്രുവരി 14, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്‌സുകൾ - കോഴ്‌സ് ദൈർഘ്യം, പ്രവേശന പ്രക്രിയ, കോളേജുകളുടെ ലിസ്റ്റ്, ഫീസ്, യോഗ്യത, തൊഴിൽ ഓപ്ഷനുകൾ, ശമ്പളം

 നല്ല കരിയർ ഓപ്ഷനുകൾ കാരണം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കരിയർ ഓപ്ഷനാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മികച്ച കരിയർ നേടുന്നതിന്, ശരിയായ കോളേജിനൊപ്പം ശരിയായ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബി.ടെക്കിൽ ശരിയായ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലും അഭിലാഷങ്ങളിലും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നൂറുകണക്കിന് സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾ കണ്ടെത്തും. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്‌സുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുതലായവയാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്‌സുകളുടെ പ്രവേശന പ്രക്രിയ, കോഴ്‌സ് ദൈർഘ്യം, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം, സ്കോപ്പ്, കോളേജുകളുടെ ലിസ്റ്റ്, ഫീസ് ഘടന, ശമ്പളം എന്നിവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്‌സുകളുടെ പട്ടിക

എഞ്ചിനീയറിംഗിനായി ധാരാളം സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾ ഉണ്ട്, താഴെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ  പ്രമുഖമായവ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച്  തിരഞ്ഞെടുത്ത് കോഴ്‌സിൽ ചേരുക. 

 • കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 • ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 • മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 • സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 • കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 • ബയോകെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 • ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രം

എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ

ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും പ്രവേശന പരീക്ഷകളും റാങ്കുകളും അനുസരിച്ച് പ്രവേശനത്തിനായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതു ദേശീയ പരീക്ഷകൾ നടത്തുമ്പോൾ ചില കോളേജുകൾ സ്വന്തം പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നു. യുജി, പിജി തലങ്ങളിലെ  എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷകളിൽ ചിലത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

യുജി ലെവൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ

 • ജെഇഇ മെയിൻ
 • ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ്
 • ബിറ്റ്സാറ്റ്
 • MHTCET
 • VITEEE
 • SRMJEEE

പിജി ലെവൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ

 • GATE

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്‌സുകളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്‌സുകളും  യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും  താഴെ പറയുന്നവയാണ്

കോഴ്സുകൾ 

യോഗ്യത

ബിഇ/ബിടെക് 

 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവ പ്രധാന വിഷയങ്ങളുള്ള അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസാക്കിയിരിക്കണം.

 •  കുറഞ്ഞത് 60% ൽ 12-ാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം 


ഡിപ്ലോമ

35% സയൻസ്, മാത്സ് വിഷയങ്ങളിൽ പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ 

എംഇ/എംടെക് 

ഗേറ്റിലെ സാധുവായ സ്‌കോറോടെ ബിഇ/ബിടെക് ബിരുദം 

ബിടെക് ലാറ്ററൽ എൻട്രി 

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കുറഞ്ഞത് 45% മൊത്തം മാർക്കോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നൽകുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ പാസായിരിക്കണം

പിഎച്ച്ഡി 

ബിടെക്/എംടെക് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 5.5 CPI മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം.


താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം പരിശോധിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായഎഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്‌സുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുക 

 • Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani
 • SRM University, Chennai
 • Vellore Institute of Technology, Vellore
 • Birla Institute of Technology, Mesra
 • RV College of Engineering (RVCE), Bangalore
 • Sardar Patel College of Engineering (SPCE), Mumbai
 • BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
 • Thapar University, Patiala
 • MS Ramaiah Institute of Technology (MSRIT), Bangalore
 • Manipal Institute of Technology, Manipal
 • Hindustan Institute of Technology and Science (HITS), Chennai
 • Lovely Professional University (LPU), Phagwara
 • Chandigarh University, Chandigarh
 • Sathyabama University, Chennai
 • AMC Engineering College, Bangalore
 • PES Institute of Technology, Bangalore
 • Maharaja Agrasen Institute of Technology, Delhi
 • KIIT University, Bhubaneswar
 • Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology (DA-IICT) Gandhinagar
 • KJ Somaiya College of Engineering, Mumbai
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളുടെ ഫീസ് ഘടന
ഓരോ കോളേജിന്റെയും ഫീസ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, 
പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് ഓഫറുകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനേജ്മെന്റിന് നൽകുന്ന ഫീസിലും സർക്കാർ ക്വാട്ട ഫീസിലും  വ്യത്യാസമുണ്ടാകും

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കരിയർ ഓപ്ഷനുക

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ മേഖലകളിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇത് ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ബിരുദ കോഴ്‌സായി തുടരുന്നു. അതിനാൽ, ബി.ടെക്കിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് തൊഴിൽ പാതകൾ താഴെപ്പറയുന്നു 

 • MBA
 • Higher Studies in Engineering
 • Government Jobs
 • Civil Services
 • Job
 • Entrepreneur
 • Defense Forces

ശമ്പളം 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾ നേടിയ പരിചയം സീനിയോറിറ്റി, തൊഴിൽ മേഖല എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശമ്പളം ലഭിക്കും . നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശമ്പളം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും 


 


0 comments: