2022, മാർച്ച് 17, വ്യാഴാഴ്‌ച

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കേഡര്‍ ഓഫീസര്‍ തസ്തിക ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

 

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കേഡര്‍ ഓഫീസര്‍ (എസ്‌സി‌ഒ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.4 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിലവില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. താത്പര്യവും യോ​ഗ്യതയുമുളളവര്‍ക്ക് SBI യുടെ sbi.co.in ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ച്‌ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2022 മാര്‍ച്ച്‌ 31 ആണ്. അപേക്ഷാ നടപടികള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി മാര്‍ച്ച്‌ 4, ‌ന് ആരംഭിച്ചു.

ഒഴിവുകള്‍

  • ചീഫ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ - 1
  • ചീഫ് ടെക്‌നോളജി ഓഫീസര്‍ -1
  •  ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസര്‍ (ഇ-ചാനലുകള്‍) - 1
  •  ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ടെക്‌നോളജി ഓഫീസര്‍ (കോര്‍ ബാങ്കിംഗ്) - 1 

ചീഫ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗില്‍ ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ അനുയോജ്യമായ യോ​ഗ്യതയോ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എംബിഎ ഒരു അധിക യോ​ഗ്യതായായി കണക്കാക്കും.

ചീഫ് ടെക്‌നോളജി ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗില്‍ ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എംബിഎ ഒരു അധിക യോ​ഗ്യതായായി കണക്കാക്കും

ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ടെക്‌നോളജി ഓഫീസര്‍ (ഇ-ചാനലുകള്‍) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗില്‍ ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ അനുയോജ്യമായ ഒരു മേഖലയോ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എംബിഎ അധിക യോ​ഗ്യതയായി പരി​ഗണിക്കും.

ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ടെക്‌നോളജി ഓഫീസര്‍ (കോര്‍ ബാങ്കിംഗ്) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗില്‍ ബിരുദം അല്ലെങ്കില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കില്‍ പ്രസക്തമായ ഒരു ഫീല്‍ഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, എംബിഎ അധിക യോ​ഗ്യതയായി പരി​ഗണിക്കും.

ജനറല്‍/ഇഡബ്ല്യുഎസ് വിഭാഗങ്ങള്‍ - 750 രൂപ, SC/ST/PWD വിഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ മുകളില്‍ സൂചിപ്പിച്ച പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് 2022 മാര്‍ച്ച്‌ 31-നകം ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് -sbi.co.in വഴി അപേക്ഷിക്കണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച വിശദമായ വിജ്ഞാപനത്തിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക


0 comments: