2022, മാർച്ച് 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: 105 സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

 

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 105 സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് - bankofbaroda.in സന്ദർശിച്ച് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ മാർച്ച് 24-ന് അവസാനിക്കും. രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തത് മാത്രം സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് തുല്യമാകില്ല, അവർ ഫീസ് അടച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായതായി കണക്കാക്കൂ.

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഒഴിവുകൾ

മാനേജർ – ഡിജിറ്റൽ: 15

ക്രെഡിറ്റ് ഓഫീസർ (എംഎസ്എംഇ വകുപ്പ്): 15+25

ക്രെഡിറ്റ് - കയറ്റുമതി / ഇറക്കുമതി ബിസിനസ്സ് (MSME വകുപ്പ്): 8+12

ഫോറെക്സ് - അക്വിസിഷൻ & റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ: 15

കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് വകുപ്പ്: 15

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

  •  ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് : bankofbaroda.inസന്ദർശിക്കുക 
  • ഹോംപേജിൽ, കരിയർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർക്കുള്ള അറിയിപ്പിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
  • തുടർന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക - ലിങ്ക്: https://ibpsonline.ibps.in/bobsojan22/
  • ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പുതിയ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
  • ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും സ്കാൻ ചെയ്ത ഒപ്പും ഫോട്ടോയും പോലുള്ള ആവശ്യമായ രേഖകളും ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുക.
  • അപേക്ഷാ ഫീസ് അടച്ച് സമർപ്പിക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • ഭാവി റഫറൻസുകൾക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഫോമും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രത്യേക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകണം. ഈ പരീക്ഷയുടെ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. 0 comments: