2022, ഏപ്രിൽ 22, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കേരള ലോ അക്കാദമിയില്‍ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

                                           

കേരള ലോ അക്കാദമി  (Kerala Law Academy) ലോ കോളേജില്‍ 2022-23 അദ്ധ്യായന വര്‍ഷത്തിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. പ്രവേശന പരീക്ഷ, അഭിമുഖം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഡ്മിഷന്‍.പഞ്ചവത്സര ബിഎ എല്‍എല്‍ബി, പഞ്ചവത്സര ബികോം എല്‍എല്‍ബി, ത്രിവത്സര എല്‍എല്‍ബി, എല്‍എല്‍എം, എംബിഎല്‍ എന്നീ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

പഞ്ചവത്സര ബിഎ എല്‍എല്‍ബി, ബികോം എല്‍എല്‍ബി കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് 45% മാര്‍ക്കോടെ പ്ലസ്ടു യോഗ്യത. അപേക്ഷ ഫീസ് 1,250/- രൂപ.

ത്രിവത്സര എല്‍എല്‍ബി കോഴ്‌സിലേക്ക് 45% മാര്‍ക്കോടെ അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നും ബിരുദം. അപേക്ഷ ഫീസ് 1,000/- രൂപ.

എല്‍എല്‍എം  കോഴ്‌സിലേക്ക് അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നും നിയമ ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. അപേക്ഷ ഫീസ് 1,000/- രൂപ.

എംബിഎല്‍ കോഴ്‌സിലേക്ക് അംഗീകൃത    സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നും 50% മാര്‍ക്കോടെ  ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. അപേക്ഷ ഫീസ് 1,000/- രൂപ.

അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി (www.keralalawacademy.in)  സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 
കേരള ലാ അക്കാദമി ലാ കോളേജ്
പേരൂര്‍ക്കട, തിരുവനന്തപുരം - 695005
ഫോണ്‍ : 0471-2433166

0 comments: