2022, മേയ് 5, വ്യാഴാഴ്‌ച

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022: എസ്ബിഐ ഒഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിശദാംശങ്ങൾ

 


സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ)  ഒഴിവുകളുടെ വിജ്ഞാപനം  പുറത്തിറക്കി, താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്.എസ്‌ബിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ https://www.sbi.co.in-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച്, റെഗുലർ, കോൺട്രാക്‌റ്റുകളായ എസ്‌ബിഐ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് കേഡർ ഓഫീസർ (എസ്‌ഒ) തസ്തികകളിലെ 35 ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

എസ്ബിഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022: ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ

ആകെ 35 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്, അതിൽ 7 എണ്ണം റെഗുലർ തസ്തികയിലും 29 എണ്ണം കരാറിലുമാണ്.

അപേക്ഷാ ഫീസ്

ജനറൽ, ഒബിസി, ഇഡബ്ല്യുഎസ് വിഭാഗക്കാർക്ക് 750 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്. എസ്‌സി, എസ്ടി, പിഡബ്ല്യുഡി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസില്ല.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എസ്‌ബിഐ വെബ്‌സൈറ്റിൽ (https://bank.sbi/web/careers) ലഭ്യമായ ലിങ്ക് വഴി ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്/ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുകയും വേണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആദ്യം അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും സ്കാൻ ചെയ്യണം. വെബ്‌സൈറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ പ്രകാരം ഉദ്യോഗാർത്ഥി അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല.ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം, സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമുകളുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

അവസാന തീയതി

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ നടപടികൾ ഏപ്രിൽ 27-ന് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു, മെയ് 17 വരെ തുടരും. അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ജൂൺ 16 മുതൽ ലഭ്യമാകും, ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ ജൂൺ 25-ന് താൽക്കാലികമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.


0 comments: