2022, ജൂൺ 17, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പത്താം ക്ലാസും ഐടിഐയും ഉള്ളവർക്ക് ഇൻഡ്യൻ നേവിയിൽ അപ്രന്റീസാകാം

 

മുംബൈയിലെ നേവൽ ഡോക്ക്‌യാർഡ് വിവിധ നിയുക്ത ട്രേഡുകളിലായി 338 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷാ നടപടികൾ ജൂൺ 21ന് ആരംഭിക്കും, അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 8 ആണ്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ indiannavy.nic.in വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

തസ്തിക: അപ്രന്റിസ്

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 338

പേ സ്കെയിൽ: അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്

ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലനം

 • ഇലക്ട്രീഷ്യൻ: 49
 • ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റർ: 01
 • മറൈൻ എഞ്ചിൻ ഫിറ്റർ: 36
 • ഫൗണ്ടറി മാൻ: 02
 • പാറ്റേൺ മേക്കർ: 02
 • മെക്കാനിക്ക് ഡീസൽ: 39
 • ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്ക്: 08
 • മെഷിനിസ്റ്റ്: 15
 • മെക്കാനിക് മെഷീൻ ടൂൾ മെയിന്റനൻസ്: 15
 • പെയിന്റർ (ജനറൽ): 11
 • ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ: 03
 • പൈപ്പ് ഫിറ്റർ: 22
 • മെക്കാനിക് റഫർ ആന്റ് എസി: 08
 • ടെയിലർ (ജനറൽ): 04
 • വെൽഡർ (ഗ്യാസ് ആന്റ് ഇലക്ട്രിക്): 23
 • ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്ക്: 28
 • ഷിപ്പ് റൈറ്റ് വുഡ്: 05
 • മേസൺ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ടർ: 08
 • I&CTSM: 03

രണ്ടുവർഷത്തെ പരിശീലനം

 • ഷിപ്പ് റൈറ്റ് സ്റ്റീൽ: 20
 • റിഗ്ഗർ: 14
 • ഫോർജർ ആന്റ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റർ: 01

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം കൂടാതെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡുകളിലെ ഐടിഐ കോഴ്‌സും പാസായിരിക്കണം.1 ഓഗസ്റ്റ് 2001 നും 31 ഒക്ടോബർ 2008 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾ. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ dasapprenticembi.recttindia.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ജൂൺ 21, 2022 മുതൽ അപേക്ഷ നടപടികൾ ആരംഭിക്കും.  ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: ജൂലൈ 08 ആണ്. എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ തീയതി: ഓഗസ്റ്റ് 22, 2022. എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

0 comments: