2022, ജൂലൈ 20, ബുധനാഴ്‌ച

ഡെറാഡൂണിലെ ഇന്‍ഡ്യന്‍ മിലിട്ടറി കോളജിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

 

ഡെറാഡൂണിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇന്‍ഡ്യന്‍ മിലിട്ടറി കോളജിലേക്ക് 2023 ജൂലൈ മാസത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.2022 ഡിസംബര്‍ മൂന്നാം തീയതി പൂജപ്പുരയിലുള്ള പരീക്ഷ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസാണ് പരീക്ഷ നടക്കുക.

01-07-2023ല്‍ അഡ്മിഷന്‍ സമയത്ത് അംഗീകാരമള്ള ഏതെങ്കില്‍ വിദ്യാലയത്തില്‍ എഴാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുകയോ ഏഴാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കുകയോ വേണം. 02/07/2010-ന് മുമ്ബോ 01/01/2012ന് ശേഷമോ ജനിച്ചവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അഡ്മിഷന്‍ നേടിയതിന് ശേഷം ജനനതീയതിയില്‍ മാറ്റം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

പ്രവേശന പരീക്ഷക്കുള്ള അപേക്ഷ ഫോറവും മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ലഭിക്കുന്നതിനാണ് രാഷ്ട്രീയ ഇന്‍ഡ്യന്‍ മിലിട്ടറി കോളജിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ജനറല്‍ വിഭാഗത്തിന് 600 രൂപയും എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിന് 555 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ​അപേക്ഷ ഫോം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഡിമാന്‍ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കോളജിന്റെ പേരില്‍ അയക്കണം. വെബ്സൈറ്റ്-www.rimc.gov.in

0 comments: