2022, ജൂലൈ 31, ഞായറാഴ്‌ച

വാട്സാപ്പ് ബാങ്കിങ്ങുമായി എസ്.ബി.ഐ; എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

ഉപയോക്താകള്‍ക്കായി വാട്സാപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബാങ്കിങ് സേവനം അവതരിപ്പിച്ച്‌ എസ്.ബി.ഐ. അക്കൗണ്ട് ബാലന്‍സ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാനും എസ്.ബി.ഐയുടെ പുതിയ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.സേവനം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനായി മൊബൈല്‍ നമ്പറില്‍ നിന്ന് 7208933148 നമ്പറിലേക്ക് WAREG എന്ന ​മെസേജ് അയക്കണം. വാട്സാപ്പ് ബാങ്കിങ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താല്‍ 90226 90226 എന്ന നമ്പറില്‍ നിന്നും വാട്സാപ്പിലേക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കും.

തുടര്‍ന്ന് ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഹായ് എസ്.ബി.ഐ എന്ന സന്ദേശം നല്‍കിയാല്‍ അക്കൗണ്ട് ബാലന്‍സ് അറിയാനും മിനിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അറിയാനും സേവനം റദ്ദാക്കാനും സാധിക്കും. ഈ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിനായി ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് അക്കങ്ങള്‍ യഥാക്രമം ഓരോ സേവനത്തിനുമായി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചാല്‍ മതിയാകും. നേരത്തെ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡിനായും എസ്.ബി.​ഐ ഇത്തരം സേവനം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

0 comments: