2022, സെപ്റ്റംബർ 3, ശനിയാഴ്‌ച

അസാപ്പിന്റെ ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ ഫീല്‍ഡ് കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് ആറു വരെ അപേക്ഷിക്കാം

കേരളാ സര്‍ക്കാർ സ്ഥാപനമായ അസാപ് നടത്തുന്ന എന്‍ സി വി ഇ ടി (NCVET) അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകളായ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇന്‍ ചൈല്‍ഡ് കെയര്‍ എയ്ഡ്, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇന്‍ ചൈല്‍ഡ് ഹെല്‍ത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവയിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ ആറുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് മാത്രമായുള്ള കോഴ്‌സുകൾ തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിന്‍കര നിംസ് മെഡിസിറ്റിയില്‍ ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത്.  കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.lbscentre.kerala.gov.in, 0471-2324396, 2560327.

0 comments: