2022, സെപ്റ്റംബർ 4, ഞായറാഴ്‌ച

കെ.മാറ്റ് (എം.ബി.എ.)താല്‍ക്കാലിക ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

 


എം.ബി.എ പ്രവേശനത്തിനായി പ്രവേശന പരീക്ഷ കമീഷണര്‍ നടത്തിയ കേരള മാനേജ്മെന്‍റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് (കെ.മാറ്റ്) പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ താല്‍ക്കാലിക ഫലം www.cee.kerala.gov.in ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.അന്തിമഫലം സെപ്റ്റംബര്‍ ആറിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. വിശദ വിജ്ഞാപനം വെബ്സൈറ്റില്‍.

0 comments: