2022, സെപ്റ്റംബർ 2, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഫുഡ്കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ 5043 ഒഴിവുകള്‍

 

കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഫുഡ്കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ (FCI) നിരവധി ഒഴിവുകള്‍. മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നോൺഎക്സിക്യൂട്ടീവുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് FCI. വിവിധ തസ്തികകളിലായി  ഏകദേശം  5043 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്.  (പരസ്യ നമ്പർ 01/2022-FCI കാറ്റഗറി III) പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഡിപ്പോകളിലും ഓഫീസുകളിലുമാണ് നിയമനം. തസ്തികകളും ഒഴിവുകളും സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ www.fci.gov.in -ൽ നല്‍കിയിരിയ്ക്കുന്ന റിക്രൂട്ട് മെന്‍റ്  വിജ്ഞാപനത്തില്‍ ലഭ്യമാണ്.

ഒഴിവുകൾ  

5 മേഖലകളിലായി 5043 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്.  നോർത്ത് സോൺ  - 2388, സൗത്ത് സോൺ - 989, ഈസ്റ്റ് സോൺ - 768, വെസ്റ്റ് സോൺ - 713, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്  - 185.  ആകെ 5043 

 യോഗ്യത

ജെ.ഇ-സിവിൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ/മെക്കാനിക്കൽ- ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ.

 അപേക്ഷാ ഫീസ്

 SC/ST/PwBD/ വിമുക്തഭടന്മാർ/സ്ത്രീകൾ, പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് ഫീസ്‌ നല്‍കേണ്ടതില്ല.  മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് . 500 രൂപയാണ് ഫീസ്‌ . 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്   www.fci.gov.in  വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കാം. സെപ്റ്റംബർ 6 മുതൽ ഒക്ടോബർ 5 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.. 

 

0 comments: