2023, ഓഗസ്റ്റ് 29, ചൊവ്വാഴ്ച

Jyoti Prakash Scholarship 2023- How To Apply -കേരളത്തിലെ 9 ക്ലാസ് മുതൽ പിജി വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 15000/- രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ് ,അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു

 


വികലാംഗരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വിദ്യാർത്ഥികൾ, കായികതാരങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനും അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ബഡ്ഡി4സ്റ്റഡി ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് ജ്യോതി പ്രകാശ് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ, നിലവിൽ 9 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾ; കൂടാതെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അക്കാദമിക്/കായിക ചെലവുകൾക്കായി 24,000 രൂപ വരെ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. 

സ്കോളർഷിപ് തുക 

ഒൻപതാം ക്ലാസ്  മുതലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 12,000 രൂപ

11, 12 ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 15,000 രൂപ

ബിരുദവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 18,000 മുതൽ 30,000 രൂപ വരെ

സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ 

 • വൈകല്യം തെളിയിക്കുന്ന  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • ആധാർ കാർഡ്
 • മുൻ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്
 • കുടുംബ വരുമാന തെളിവ് (ഐടിആർ ഫോം-16/ യോഗ്യതയുള്ള സർക്കാർ അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ രക്ഷിതാക്കളുടെ  ശമ്പള സ്ലിപ്പുകൾ)
 • പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
 • നിലവിലെ അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന്റെ തെളിവ് (അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ/കോളേജ് നൽകിയ ബോണഫൈഡ് ലെറ്റർ)
 • നിലവിലെ അധ്യയന വർഷത്തിലെ സ്കൂൾ/കോളേജ്/യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് രസീത്

യോഗ്യത

 • ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം
 • 40% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ.
 • അപേക്ഷകർ 9-12 ക്ലാസ്, ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകർ അവരുടെ മുൻ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകന്റെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 6 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം.

സ്കോളർഷിപ് തുക 

9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്: 15,000 രൂപ

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്: 18,000 രൂപ

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്: 24,000 രൂപ
 

സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ
 •  വൈകല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • ആധാർ കാർഡ്
 • മുൻ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്
 • കുടുംബ വരുമാന തെളിവ് (ഐടിആർ ഫോം-16/ യോഗ്യതയുള്ള സർക്കാർ അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ രക്ഷിതാക്കളുടെ  ശമ്പള സ്ലിപ്പുകൾ)
 • പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
 • നിലവിലെ അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന്റെ തെളിവ് (അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ/കോളേജ് നൽകിയ ബോണഫൈഡ് ലെറ്റർ)
 • നിലവിലെ അധ്യയന വർഷത്തിലെ സ്കൂൾ/കോളേജ്/യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് രസീത്
 
നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?


സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

 • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന Click Here എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
      Click Here                                          
                                                
 • അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആകും 
                                      


 • APPLY NOW ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • 'TERM AND CONDITIONS ' അംഗീകരിച്ച് 'PREVIEW' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അപേക്ഷകൻ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പ്രിവ്യൂ സ്ക്രീനിൽ ശരിയായി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ 'SUBMIT' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Official Notification Visit-Click Here

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി -30/10/23

അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് 

0 comments: