2024, ഫെബ്രുവരി 4, ഞായറാഴ്‌ച

പോസ്‌റ്റ്‌ മെട്രിക്‌ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണത്തിന്‌ 67.87 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു

 

വിവിധ വിഭാഗം വിദ്യാർഥികള്‍ക്കുള്ള പോസ്‌റ്റ്‌ മെട്രിക്‌ സ്‌കോളർഷിപ്പ്‌ വിതരണത്തിന്‌ 67.87 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍ 15.76 കോടി രൂപയും പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തില്‍ 43.33 കോടി രൂപയും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവരുടെ വിഭാഗത്തില്‍ 8.78 കോടി രുപയുമാണ്‌ അനുവദിച്ചത്‌. ഈ വർഷം നേരത്തെ ഈ ഇനത്തില്‍ 417 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാല്‍ അറിയിച്ചു. ബജറ്റില്‍ ഈ വർഷത്തെ വകയിരുത്തല്‍ 182 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

0 comments: