2020, സെപ്റ്റംബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച

പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കോളർഷിപ്പ് 2020-21 എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

 

പ്രൊഫ.ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കോളർഷിപ്പ് 2020-21 അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കേരളത്തിലെ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ SSLC/പ്ലസ്ടു/VHSE തലങ്ങളിൽ പഠിച്ച് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ+ നേടിയ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കോളർഷിപ്പിന്  അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് 2020 സെപ്റ്റംബർ 29 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

യോഗ്യത

2019-20 അധ്യയന വർഷത്തിൽ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ച് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ+ നേടിയ മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധ, ജൈന, പാഴ്സി മതങ്ങളിൽ പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാനാവുക.

*സ്കോളർഷിപ്പ് തുക 10,000 രൂപയാണ്.

**അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 2020 ഒക്ടോബർ 30

*ഹെൽപ് ലൈൻ : 0471-2302090, 2300524

സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്

 • BPL അപേക്ഷകർക്കാണ് മുൻഗണന.
 • BPL അപേക്ഷകരുടെ അഭാവത്തിലാണ് APL അപേക്ഷകരിൽ 8 ലക്ഷം വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്നത്. 
 • സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി വിദ്യാർഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കുടുംബവാർഷികവരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി
 • അപേക്ഷാർഥികൾ www.minoritywelfare.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റു വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.
 • സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് Scholarship-Prof. Joseph Mundassery Scholarship (PJMS) എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്  ചെയ്യുക.
 • Apply online എന്ന ഒപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • നേരത്തേ വേറെ സ്കോളർഷിപ്പിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നല്കി Submit ചെയ്യുക. 
 • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം ലഭിക്കുന്ന user ID & Password ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ  ചെയ്ത് photo,  Income certificate, SSLC certificate, Ration card copy തുടങ്ങി ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുക.
 • View/print Application എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
 • ഈ പ്രിന്റ് ഔട്ടും താഴെ പറയുന്ന രേഖകളും വിദ്യാർഥി പഠിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് സമർപ്പിക്കണം. 
ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

 • രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രിന്റൗട്ട്.
 • മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ പകർപ്പ്
 • ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജിന്റെ പകർപ്പ് (പേര്, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബ്രാഞ്ച് കോഡ്, ബ്രാഞ്ചിന്റെ അഡ്രസ്സ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം).
 • ബാങ്കിൽ സ്വന്തം പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കണം.
 • ആധാർ കാർഡ്/ എൻ.പി.ആർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്.
 • നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്.
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി/ മൈനോറിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്.
 • വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അസ്സൽ രേഖ).
 • റേഷൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്.
സ്ഥാപന മേധാവികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ-
 • അപേക്ഷാർഥികൾക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ+ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 
 • സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകളുടെ സാധുത ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കുക.
 • പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് സാധുവായ അപേക്ഷകൾ സ്ഥാപന മേധാവി ഓൺലൈനായി  അംഗീകരിക്കണം.
 • അപേക്ഷയുട ഒപ്പം വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസ്സൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
 • ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണോ എന്ന് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണം. 
 • വിഞ്ജാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയതിക്കകം തന്നെ സ്ഥാപന മേധാവി അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം. ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ സ്ഥാപന മേധാവിയായിരിക്കും ഉത്തരവാദി.
 • വേരിഫൈ ചെയ്ത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത അപേക്ഷകൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം ഇവ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

http://dcescholarship.kerala.gov.in/dmw/dmw_ma/dmw_ind.php

അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആകും അവിടെ നിങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ് സെലക്ട് ചെയ്യുക .ശേഷം താഴെ കാണുന്ന apply online എന്ന ഭാഗത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു sign up ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആകും 


അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു sign up ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആകും 

അപേക്ഷയുമായി ബന്തപെട്ടു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടങ്കിൽ comment ചെയ്യുക. 

അവസാന തീയതികൾ

*വിദ്യാർഥികൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 30/10/2020
*സ്ഥ്ഥാപന മേധാവിക്ക്  ഓൺലൈനായി
രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രിന്റ് ഔട്ടും അനുബന്ധ രേഖകളും  സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 05/11/2020
*അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് സ്ഥാപന മേധാവി ഓൺലൈനായി അപ്രൂവൽ നല്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 10/11/2020

0 comments: