2020, ഒക്‌ടോബർ 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഡിജിറ്റൽ കാർഡ് പേയ്‌മെന്റുകളുടെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ


 


ഡിജിറ്റൽ കാർഡ്  പേയ്‌മെന്റുകളുടെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ 

കോവിഡ് വ്യാപനം വന്നതു മുതൽ പേയ്‌മെന്റുകളെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആകിയിരിക്കുകയാണ്  എന്നാൽ  ഇവയുടെ  ഉപയോഗം  കൂടുതൽ  സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ആർ ബി ഐ  2020  ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ  പുതിയ  മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് .


മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 
  • ഇഷ്യൂ / റീ -ഇഷ്യൂ  സമയത്ത് ,എല്ലാ ഡെബിറ്റ് ,ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും ഇന്ത്യയിലെ എടിഎമ്മുകളിലും  പോയൻറ് ഓഫ്  സെയിൽ  ഉപകരാണങ്ങളിലും മാത്രമേ  ഇനി  ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കൂ .
  • ഡെബിറ്റ് ,ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉടമകൾക്കു ഇടപാട് പരിധി നിശ്ചേയിക്കം . 
  • നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് ,ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ  ബാങ്കുകളിൽ  പ്രത്യേക അപേക്ഷ  സമർപ്പിക്കണം .
  • പുതിയ നിയത്രങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുക്കൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ്  .പ്രിപെയ്ഡ്  ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകളോ മാസ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവയോ ഇതിൻറെ പരിധിയിൽ ബാധകമില്ല .
  • ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ കാർഡുകളുടെ ഓൺലൈൻ പയ്മെന്റ്റ് തടയാൻ ആവിശ്യപെട്ടിട്ടുണ്ട് .ഇതിനാൽ ഇതുവരെ  ഉപയോഗിക്കാത്ത  കാർഡുകൾ  പുതുതായി ഉപയോഗിച്ച്  തുടങ്ങുന്നവർ  ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടണം .
  • പുതിയ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ / ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കി൦ഗ് / എടിഎമ്മുകൾ  ഇന്ററാക്ട് വോയിസ് റെസ്പോൺഡ്സ്  എന്നി വഴികൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആക്സസ്‌  ചെയാം .
  • പല ബാങ്കുകളും കോൺടാക്ട്ലെസ്  കാർഡുകൾ  വിതരണം ചെയുന്നുണ്ട് .എൻ എഫ് സി  സവിശേഷത പ്രവർത്തന൦  റദ്ധാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും .

0 comments: