2020, ഡിസംബർ 20, ഞായറാഴ്‌ച

സൗജന്യ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സ്, പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത മാത്രം മതി


കേരള സർക്കാരും കേന്ദ്ര ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയവും ചേർന്ന് കുടുംബശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി വരുന്ന സൗജന്യ തൊഴിലധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയായ DDU GKY യിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. 18നും 35നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ

✅ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അസോസിയേറ്റ് എന്നതാണ് കോഴ്സ്.

✅കോഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്, സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് തുടങ്ങിയവയിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി വികസിപ്പിക്കുന്നു.

✅കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഐടി തുടങ്ങിയവയിലും നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകുന്നു.

✅പഠനം, പഠനോപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, താമസം, തുടങ്ങിയവ തീർത്തും സൗജന്യം.

✅കോഴ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ നാട്ടിലും വിദേശത്തുമായി പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 100% ജോലി സാധ്യത ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

♦️മിനിമം യോഗ്യത- SSLC യോ അതിനു മുകളിലോ

♦️കോഴ്സ് കാലാവധി:- 4 മാസം


ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം?

  • വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം, എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
  • 18-35 വയസ്സ് പ്രായപരിധി.

 എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

കോഴ്സിൽ പങ്കുചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കുക.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd18WTXYsi93JstTOSpDxitgZK8JsROfOYpUSFLuyWA9R7TbA/viewform

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം:-SIGN-DDUGKY Training Center,  കൂളിവയൽ, വയനാട്.

📞 7025501607

📞 9847213933 

0 comments: