2020, ഡിസംബർ 19, ശനിയാഴ്‌ച

ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിം കാർഡ് കൈവശമുള്ളവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എട്ടിൻറെ പണി


ന്യൂഡൽഹി: 9 ലധികം സിംകാർഡുകൾ സ്വന്തം പേരിൽ എടുത്തത് കൈവശമുള്ളവർ അധികമുള്ളത് തിരിച്ചുനൽകണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവ്. ഇവരോട് ജനുവരി പത്താം തീയതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇവ അതത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാർക്ക് തിരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശം ടെലികോം മന്ത്രാലയം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അയച്ചുചുതുടങ്ങി.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയം അനുസരിച്ച് 9 സിംകാർഡുകൾ ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻറെ പേരിൽ കൈവശം വെക്കാൻ ആവുക. അധികമുള്ള സിംകാർഡുകൾ തിരിച്ചു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നോട്ടീസ് നൽകുമെന്ന് ടെലികോം മന്ത്രാലയം.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കമ്പനിയുടേതായ് എത്ര സിമ്മുകൾ ഉണ്ട് എന്ന എന്ന കണക്ക് മാത്രമേ അതാത് കമ്പനിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടാവൂ. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള മുഴുവൻ സിംകാർഡുകളുടെയും പൂർണവിവരങ്ങൾ ടെലികോം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കൈവശം ഉണ്ടാവും. ദീർഘകാലമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത സിംകാർഡുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ റദ്ദാക്കുകയാണ് പതിവ്.
0 comments: