2021, മാർച്ച് 5, വെള്ളിയാഴ്‌ച

തളിര് സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ സംസ്ഥാന തല പരീക്ഷ മാർച്ച്‌ - Thaliru Scholarship Exam Date

 
സംസ്ഥാന ബാല സാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തളിര് സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ സംസ്ഥാന തല പരീക്ഷ നാളെ (മാർച്ച്‌  6)ന് രാവിലെ 11 മണി മുതൽ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെ ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് കോട്ടയം എം ടി സെമിനാരി എച് എസ് എസ് സ്കൂളിലും തൃശൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ യുള്ളവർക്ക് കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് ജി വി എച് എസ് എസ് ഫോർ ഗേൾസ് സ്കൂളിലുമാണ് നടക്കുക.

കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ജില്ലാതല പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയവരാണ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് .

0 comments: