2021, ഏപ്രിൽ 26, തിങ്കളാഴ്‌ച

നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ മൂല്യം 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പരിശോധിക്കാം-How To Find Used Car Valuation From Mobile-2021- Simple Stepsനിങ്ങൾ യൂസ്ഡ് കാർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ,ഇനി അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനം വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ നിലവിലെ നിലവിലെ മൂല്യം എങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കാം .വളരെ എളുപ്പം,

നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ താനെ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കണ്ടു പിടിക്കാൻ സാധിക്കും .Car Valuation Calculator  എന്ന പ്ലാറ്റഫോം സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്കു കണ്ടെത്താം .

നിങ്ങളുടെ നഗരം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും വാഹനത്തിന്റെ മൂല്യം റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്

എങ്ങനെ നമുക്ക് വാഹനത്തിന്റെ മൂല്യം കണ്ടെത്താം 

  • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

https://malayalam.cardekho.com/used-car-valuation.htm


  • അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു താഴെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പേജ് ഓപ്പൺ ആകും  • അതിൽ തെഴെ കാണുന്ന ബോക്സ് പൂരിപ്പിക്കുക    • പൂരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം Continue  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


  • ശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന ബോക്സിൽ വാഹനം ഓടിച്ച കിലോമീറ്ഉടമസ്ഥാവകാശം ,നഗരം എന്നിവ നൽകുക 

  • ശേഷം താഴെ കാണുന്ന valuation എന്ന ഭാഗത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


ശേഷം നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ മൂല്യം കാണാൻ സാധിക്കും 0 comments: