2021, ഏപ്രിൽ 25, ഞായറാഴ്‌ച

സ്കൂൾ, യു‌ജി, പി‌ജി വിദ്യാർത്ഥികൾ‌ക്കായി എച്ച്ഡി‌എഫ്‌സി ബാങ്ക് പരിവർ‌ത്തന്റെ ഇസി‌എസ് സ്‌കോളർ‌ഷിപ്പ് 2021-22 [തുക- 25000 രൂപ വരെ]: ജൂലൈ 31 നകം അപേക്ഷിക്കുക.
സ്കൂൾ, യുജി, പിജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് പരിവർത്തന്റെ ഇസിഎസ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2021-22 ലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സ്കോളർഷിപ്പിനെക്കുറിച്ച്

സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ നേട്ടങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഒഴുകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു പരിഭ്രാന്തിയല്ലെങ്കിലും, സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ വികസനത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന ഇടപെടലുകളിൽ ഒന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം.

സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ശാക്തീകരിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിദ്യാഭ്യാസ, ഉപജീവന പരിശീലനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ബാങ്ക് വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. വ്യക്തിഗത / സാമ്പത്തിക ആവശ്യകത നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇടക്കാല പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് ‘എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്രൈസിസ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് സപ്പോർട്ട്’ (ഇസിഎസ്എസ്) പ്രോഗ്രാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.


യോഗ്യത 

സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമോ കുടുംബത്തിലെ പ്രതിസന്ധിയോ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും കുട്ടി സ്കൂൾ / കോളേജ് / സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നു. ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിനും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാതെ വിഷമകരമായ ഒരു സാഹചര്യം / വ്യക്തിഗത / കുടുംബ പ്രതിസന്ധി എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഇസി‌എസ്എസ് സങ്കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.


6 നും 12 നും ഇടയിൽ അംഗീകൃത സ്വകാര്യ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും വ്യക്തിഗത / കുടുംബ പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം കഴിവില്ലാത്ത ബിരുദബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളിൽ (മുഴുവൻ സമയ / പാർട്ട് ടൈം ഡിഗ്രി / ഡിപ്ലോമ / കോഴ്സുകൾ) പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ഇസി‌എസ്എസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവ് വഹിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനും സ്കൂൾ / കോളേജ് / സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

ഈ സാഹചര്യം നിർ‌വ്വചിക്കുന്നത് മരണം / മരണം / ടെർമിനൽ അസുഖം / സ്ഥിരമായ വൈകല്യം, അപകടം മൂലം ബ്രെഡ്‌വിനറുടെ ജോലി നഷ്‌ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ സ്രോതസുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന അത്തരം തീവ്രമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ്.

സ്കോളർഷിപ്പ് തുക

സ്കോളർഷിപ്പ് മൊത്തം വാർഷിക സ്കൂൾ ഫീസ് പരമാവധി 10,000 / - വരെയും കോളേജ് / യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് പരമാവധി 25,000 / - വരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

താത്പര്യമുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് ഈ ലിങ്ക് വഴി സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം.

https://v1.hdfcbank.com/htdocs/common/ecss_scholarship.htm

അപ്ലിക്കേഷൻ അവസാന തീയതി

ജൂലൈ 31, 2021

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ചുവടെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

https://v1.hdfcbank.com/htdocs/common/ecss_scholarship.htm

നിരാകരണംഅറിയിപ്പ്ബാർഡ്.കോമിൽ ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങളുടെ മികച്ച ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ചില ഉള്ളടക്കത്തിൽ പിശകുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ദയവായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരിശോധനകളും നടത്തുക.

0 comments: