2021, ജൂൺ 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

KEAM 2021: കേരള എൻജിനീയറിങ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ (കീം 2021) എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ വിശദവിവരങ്ങൾ

 


KEAM 2021: കേരള എൻജിനീയറിങ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ (കീം 2021) എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ വിശദവിവരങ്ങൾ  

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ / ഫാർമസി / മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

 കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, കേരള ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, എം.ബി.ബി.എസ്, ബി.ഡി.എസ്, ബി.എച്ച്.എം.എസ് (യുനാനി), ബി.ഫാം, ബി.എസ്സി (ഹോണസ് ) കാർഷിക കോഴ്‌സുകൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രേവേശനത്തിനാണ് ഈ പരീക്ഷ .ഓരോ വിഭാഗത്തെയും വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം.

എഞ്ചിനീയറിങ്  കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന മാനദണ്ഡം 

എഞ്ചിനീയറിങ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള  പ്രവേശനത്തിന് സംസ്ഥാന എഞ്ചിനീയറിങ്  പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെയും സ്കോറും പ്ലസ് ടു രണ്ടാം വർഷ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ നിശ്ചിത വിഷയങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മാർക്കും തുല്യ അനുപാതത്തിൽ പരിഗണിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും.

മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള  പ്രവേശന മാനദണ്ഡം

എം.ബി.ബി.എസ്സ്/ബി.ഡി.എസ്സ് കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് നീറ്റ് 2021 റാങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർ തയ്യാറാക്കുന്ന സംസ്ഥാന റാങ്കിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ പ്രവേശനം. മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം  ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ  കീം (KEAM 2021) ന് അപേക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് നീറ്റ് സ്കോർ വെബ്സൈറ്റിൽ ചേർക്കുകയും വേണം.ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്‌സുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തുന്ന ദേശീയ യോഗ്യതാ കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് (നീറ്റ് - യുജി) 2021 വഴി വിജയിക്കണം. 

ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന മാനദണ്ഡം

കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ നടത്തുന്ന നാറ്റ അഭിരുചി പരീക്ഷയിലെ സ്കോറും  രണ്ടാം വർഷ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ നിശ്ചിത വിഷയങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മാർക്കും തുല്യ അനുപാതത്തിൽ പരിഗണിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും.

 ബി.ഫാം പ്രവേശനത്തിനുള്ള  പ്രവേശന മാനദണ്ഡം

സംസ്ഥാന എഞ്ചിനീയറിങ്  പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ പേപ്പർ 1 (ഫിസിക്സ് & കെമിസ്ട്രി) എഴുതിയാൽ മതിയാകും.അതായതു ബി.ഫാം പ്രവേശനത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ പേപ്പർ 1 (ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി) യിൽ ഹാജരായി യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, കേരള ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി

 കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം  ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ  കീം (KEAM 2021) ന് അപേക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് നീറ്റ് സ്കോർ വെബ്സൈറ്റിൽ ചേർക്കുകയും വേണം.

ഇനി കീം പരീക്ഷ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാമെന്നും ടൈംടേബിളും വിശദമായി മനസിലാക്കാം 

കീം 2021-ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ

 മുകളിൽ പറഞ്ഞ കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരായവർ 01.06.2021 മുതൽ 21.06.2021 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ വെബ്‌സൈറ്റായ www.cee.kerala.gov.in വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് .അപേക്ഷയുടെയോ രേഖകളുടെയോ ഹാർഡ് കോപ്പികളൊന്നും പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർക്ക് അയയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല.

KEAM 2021-സമയ ഷെഡ്യൂൾ

 2021 ലെ സംസ്ഥാന പ്രവേശന പരീക്ഷ (KEAM 2021) 2021 ജൂലൈ 24 ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും.

KEAM 2021 പരീക്ഷാ രീതി 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളിൽ മാത്രം പ്രവേശനത്തിനായി സംസ്ഥാന പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുന്നു.. ബി. ആർച്ച് കോഴ്സുകളിലേക്കും മെഡിക്കൽ / മറ്റ് അനുബന്ധ കോഴ്സുകളിലേക്കും പ്രവേശനത്തിന് പ്രത്യേക പ്രവേശന പരീക്ഷയില്ല. കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ (സി‌എ‌എ) ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തുന്ന നാഷണൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് (നാറ്റ) വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹാജരാകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്, കൂടാതെ 01.08.2021 ന് മുമ്പ് യോഗ്യത നേടുകയും വേണം. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നാറ്റയിൽ ലഭിച്ച സ്കോറുകളും യോഗ്യതാ പരീക്ഷയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കും.

കീം അപേക്ഷാഫീസ് 

  എസ്ടി വിഭാഗത്തിന് ഫീസൊന്നുമില്ല. അപേക്ഷാ ഫീസ് ഓൺലൈനിലോ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഹെഡ് / സബ് പോസ്റ്റോഫീസുകളിലോ ഇ-ചാലൻ ഉപയോഗിച്ച് അയയ്ക്കാം, അത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭ്യമാകും. എസ്‌ബിടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഇ-ചാലൻ ഉപയോഗിച്ചും ഫീസ് അടയ്ക്കാം. ദുബായ് പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിലെ അപേക്ഷകർ അപേക്ഷാ ഫീസ് കൂടാതെ ഓൺ‌ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇ-ചാലൻ വഴി 12,000 രൂപ കൂടുതൽ നൽകണം.


കീം പരീക്ഷയിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സംവരണവും 


KEAM 2021-എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

 പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ് പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക. അപേക്ഷകർ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമീപകാല ഫോട്ടോ, ഒപ്പ്, ജനനത്തീയതി തെളിവ്, നേറ്റിവിറ്റി പ്രൂഫ് എന്നിവ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. കീം 2021 ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഓൺ‌ലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിന്, സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും എല്ലാ സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ, അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. KEAM 2021 ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ: 0471-2525300

കീം പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ,കീം പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിൾ .നോട്ടിഫിക്കേഷൻ (ഇംഗ്ലീഷ് ,മലയാളം )എന്നിവ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം 

keam exam notification in english download now

keam exam notification in malayalam download now

keam exam prospectus download now

keam exam how to apply download now

keam exam 2017 paper1(physics and chemistry)download question paper

keam exam 2017 paper1 answerkey

keam exam 2017 paper2 (maths)question paper download

keam exam 2017 paper2(maths)answer key download

keam exam 2016 paper 1 question paper download

keam exam 2016 paper1 answer key download

keam exam 2016 paper2 question paper download

keam exam 2016 paper2 answer key

keam exam 2015 paper1 question papper 

keam exam 2015 paper 1 answer key

keam exam 2015 paper2 question papaer

keam exam 2015 paper2 answer key

keam exam paper 1 2014 download

keam exam 2014 answer key download

keam exam 2014 paper2 question paper


0 comments: